Đồ án Bê tông cốt thép 2

Đồ án bê tông cốt thép 2 gồm: bản vẽ + thuyết minh Đề bài: cho công trình có kiến trúc như hình vẽ. Sinh viên thiết kế hệ sàn lầu, sàn mái, một khung bê tông cốt thép đổ toàn khối theo hai kích thước cụ thể (a; b) do giáo viên giao đề. Sinh viên thể hiện kết quả tính toán trên khổ giấy A1 (đứng, ngang tùy ý). Trong đo,ù mặt bằng thép sàn lầu, sàn mái nên thể hiện với tỉ lệ 1/100, chi tiết khung BTCT thể hiện với tỉ lệ 1/50 hoặc 1/25 và các mặt cắt sàn, dầm, cột thể hiện ở tỉ lệ 1/20. Lưu ý: + Bản vẽ A1 thể hiện bằng ACAD, thuyết minh A4 viết tay một mặt. + Bài làm được phép bảo vệ khi có đủ 02 lần kí duyệt bài. I. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TÀI LIỆU ÁP DỤNG: - Các tiêu chuẩn áp dụng: + Tải trọng tác động. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-95. + Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép TCXDVN 356-2005. + Bản vẽ xây dựng và công trình xây dựng. Bảng thống kê thép. - Các tài liệu tham khảo: + Kết cấu Bê tông cốt thép 1 (phần cấu kiện cơ bản). + Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (phần cấu kiện nhà cửa). + Đồ án Bê tông cốt thép 1. + Sổ tay thực hành kết cấu công trình II. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH: Trong nội dung học phần này, chúng ta chỉ đề cập đến công trình dân dụng dạng khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, có số tầng hạn chế. Vì vậy, sinh viên phải nêu ra được các vấn đề: - Vật liệu sử dụng cho công trình. - Tại sao phải chọn sơ đồ tính cho kết cấu chịu lực (khung phẳng, không gian ) của công trình. - Công trình thiết kế có đáp ứng được khả năng thi công hiện nay hay không? . - Giải pháp thiết kế cho công trình có khả thi về mặt kinh tế hay không? . - Trong công trình (dựa vào bản vẽ kiến trúc), cấu kiện nào là cấu kiện chịu lực, cấu kiện nào chỉ đóng vai trò bao che

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY