Định vị chiến lược toàn cầu (global strategic positioning)

MỤC LỤC MỤC LỤC . A – HỢP NHẤT CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 1. Logistics trong nền kinh tế toàn cầu 2. Các giai đoạn phát triển quốc tế 2.1 Xuất nhập khẩu : Triển vọng của quốc gia 2.2 Hoạt động quốc tế : Sự hiện diện tại địa phương 2.3 Toàn cầu hoá : các doanh nghiệp vô chính phủ . 3. Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu 3.1 Cấu trúc quy trình hoạt động . 3.2 Vận tải . 3.3 Cân nhắc hoạt động . 3.4 Tích hợp hệ thống thông tin . 3.5 Sự liên minh . B – AN NINH CHUỖI CUNG ỨNG C – TÌM KIẾM NGUỒN CUNG ỨNG QUỐC TẾ . 2. Thách thức của việc tìm kiếm nguồn cung ứng từ các quốc gia có chi phí thấp D - CASE STUDIES . CASE STUDY 1 : NIKE, TOÀN CẦU HÓA VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG . CASE STUDY 2 : AN NINH CHUỖI CUNG ỨNG - BÀI HỌC TỪ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NIKE CASE STUDY 3 : TÌM NGUỒN CUNG ỨNG TỪ CÁC QUỐC GIA CÓ CHI PHÍ THẤP - NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NIKE . CONCLUSION : QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU, MỘT SỐ BÀI HỌC TỪ NIKE

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY