Điều tra hiện trạng và đề xuất cải thiện quy trình quản lý chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhờ những thay đổi có tính chiến lược trong đường lối xây dựng kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ ta, Thành phố Quy Nhơn đang bước vào một thời kỳ đổi mới toàn diện, trong đó các hoạt động đang chuyển từ tình trạng chậm phát triển sang một nhịp điệu mới sinh động và bước đầu đã đạt được nhiều hiệu quả kinh tế đáng khích lệ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội là quá trình cải tạo, nâng cấp đô thị hiện có, mở rộng các khu đô thị mới, quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp tập trung. Hiện nay, cùng với sự gia tăng phát triển kinh tế, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị đang là vấn đề nan giải đối với nhiều địa phương trong cả nước. Với khối lượng rác phát sinh lớn nhưng tỷ lệ thu gom còn hạn chế, chất thải rắn sinh ra chưa được thu gom và xử lý triệt để. Thành phố Quy Nhơn cũng không nằm ngoài thực trạng này. Với quy mô dân số đã tăng đến trên 254.400 người trên diện tích thành phố từ 216 km2, trong đó diện tích đô thị là 145 km2. Mỗi ngày thành phố Quy Nhơn thải ra một lượng rác thải khổng lồ khoảng 230 tấn rác (lượng rác thu gom được khoảng 170 - 180 tấn bởi Công ty TNHH môi trường đô thị Quy Nhơn, còn hơn 50 tấn thải ra môi trường mỗi ngày). Cũng như các thành phố khác trong cả nước, quy mô đô thị của thành phố Quy Nhơn đang được mở rộng nhanh chóng, dân số đô thị ngày càng gia tăng. Lựơng rác đổ về các bãi chôn lấp ngày càng gia tăng, nếu không được xử lý thì môi trường sẽ ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình trạng bãi chôn lấp rác ở Núi Bà Hỏa đóng cửa cùng với lượng rác thải ra hàng ngày như hiện nay thì bãi chôn lấp rác Long Mỹ cũng có thể sẽ sớm bị đóng cửa. Việc chôn lấp chất thải rắn là một biện pháp xử lý đơn giản nhất, tuy nhiên hiện nay đã cho thấy nhiều bất cập từ việc chôn lấp chất thải như ô nhiễm môi trường không khí, nước ngầm, đất và tốn quỹ đất lớn để làm bãi chôn lấp Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn đô thị gây ra bởi ý thức thực hiện việc bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, chưa có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương. Chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn đang ngày càng gia tăng nhanh chóng theo tốc độ gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội. Lượng chất thải phát sinh ra trong toàn địa bàn thành phố chưa được thu gom triệt để và cũng chưa được phân loại tại nguồn nên gây rất nhiều khó khăn trong việc quản lý cũng như xử lý lượng chất thải này. Trước hiện trạng trên, việc tìm ra một phương án giải quyết tối ưu cho vấn đề rác thải là một nhu cầu cấp thiết yếu hiện nay. Đó cũng chính là mục tiêu mà tôi chọn đề tài: “ Điều tra hiện trạng và đề xuất cải thiện quy trình quản lý chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn”. Đề tài này nhằm nghiên cứu đưa ra một số biện pháp cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn. 1.2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu Để góp phần hoàn thiện công tác quản lý chất thải rắn đô thị ở Thành phố Quy Nhơn phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tỉnh và của Thành phố, nghiên cứu này được đặt ra với hai mục tiêu sau: · Điều tra hiện trạng phát sinh và đánh giá công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn. · Đề xuất cải thiện quy trình quản lý chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn phù hợp hơn, mang tính khả thi hơn. 1.2.2. Nội dung nghiên cứu Để đạt được các mục tiêu đề ra, nội dung nghiên cứu bao gồm các vấn đề sau: - Tổng hợp, biên hội và kế thừa các tài liệu, các nghiên cứu có liên quan, - Tổng quan về tình hình chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn, - Khảo sát điều tra hiện trạng phát sinh chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn, và dự báo diễn biến của chất thải rắn đô thị tại Thành phố Quy Nhơn đến năm 2010 và 2025, - Khảo sát, xem xét và đánh giá hiện trạng quy trình quản lý chất thải rắn tại Thành phố Quy Nhơn, - Đề xuất cải thiện quy trình quản lý chất thải rắn đô thị phù hợp hơn cho Thành phố Quy Nhơn. 1.2.3. Giới hạn đề tài · Giới hạn về nội dung Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu với đối tượng chất thải rắn đô thị của Thành phố Quy Nhơn. · Giới hạn về không gian Phạm vi không gian của đề tài là một số phường tiêu biểu trong Thành phố Quy Nhơn. Thêm vào đó, Công ty TNHH môi trường đô thị Quy Nhơn sẽ được nghiên cứu về hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn để từ đó đề xuất xây dựng chương trình quản lý hợp lý hơn, nhằm góp phần giải quyết được những tồn tại của công tác quản lý chất thải hiện nay của Thành phố. 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp luận Cùng với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì quá trình đô thị hóa cùng với mức sống của người dân ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt. Tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao của xã hội, dân số ngày càng gia tăng dẫn đến lượng chất thải con người thải ra ngày càng nhiều. Thế nhưng hệ thống quản lý chất thải rắn tại đây cũng như công nghệ xử lý chưa được phù hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của con người. Vì vậy, việc điều tra hiện trạng và đề xuất cải thiện quy trình quản lý chất thải rắn đô thị tại Tp. Quy Nhơn một cách phù hợp hơn cho tương lai là một vấn đề cần thiết và cấp bách trước thực tế hiện nay. Việc phát sinh chất thải trong cuộc sống và những hoạt động phát triển khác của xã hội là một điều không thể tránh khỏi. Để thực hiện được điều này, trước hết chúng ta phải điều tra, xem xét và phân tích tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn đô thị tại đây được thực hiện như thế nào. Qua đó đánh giá hiện trạng trên và đưa ra được những đề xuất cải thiện quy trình quản lý tại đây sao cho phù hợp hơn với thực trạng hiện nay và cho tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY