Điều khiển vận tốc độ cơ không đồng bộ dùng bộ biến tần

MỤC L ỤC TỪ CHƯƠNG CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VẺ ĐỘNG cơ KHÔNG ĐÒNG Bộ BA PHA .1 l.l:Tỗng quan về máy điện không đồng bộ 2 1.1.1 :Nguyên lí làm việc .2 1.1.3:ửng dụng của máy điện không đồng bộ .5 1.2: ửng dụng của động cơ không đồng bộ 5 1.3:Nhược điểm của động cơ không đồng bộ .6 1.4: Định hướngphảt triển 6 2:Phăn loại .7 3: Cẩu tạo & đặc tính cơ 7 3.1:Cấu tạo .7 3.2: Đặc tỉnh cơ 8 3.2.1.Khái niệm .8 3.2.1 :Tiêu chuẩn đánh giá .9 CHƯƠNG 2:BIẺN TẦN:PHÂN LOẠI VÀ CÁC CHÉ Độ LÀM VIỆC .12 l:Giới thiệu .13 1.1'.Nhiệm vụ 13 1.2:ửng dụng 13 2:Phân loại .14 2.1:Theo tổng sổ pha các bộ biến tần 14 2.2:Theo cẩu trúc mạch điện các bộ biến tần .14 3:Nguyên lí làm việc .14 4:BỘ biến tần nguồn áp 3 pha (điều khiển gián tiếp) .15 4.1:Cẩu tạo .15 5:Bộ biến tần gián tiếp .16 5.1:Mach trung gian một chiều .16 5.2:BỘ nghịch lưu áp .16 5.3:BỘ chỉnh lưu .17 5:Giới thiệu sơ đồ khối hệ thống biến tần động cơ 18 ốếỆ Một số điều lưu ý khi sử dụng biến tần 20 CHƯƠNG 3:L Ỷ THUYÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TÓC ĐỘ .22 I:Các phương pháp điểu khiển tốc độ .23 1: Điều khiển bằng cách thay đỗi sổ cặp cực .23 2: Điều khiển điện áp Stator 25 3: Điều khiển tần sổ động cợ không đồng bộ với bộ biến tần nguồn áp .33 3.1:Hoạt động với tần số dưới định mức(a

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY