Điều khiển Đèn giao thông bằng PLC (Sử dụng ngôn ngữ LAD)

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: VI ĐIỀU KHIỂN1 1.1. Giới thiệu chung về Vi Điều Khiển. 2 1.1.1. Vi Điều Khiển. 2 1.1.2. Giới thiệu họ AVR3 1.2. Tìm hiểu về ATmega8. 4 1.3. Truyền thông ATmega8. 8 1.3.1 Giao tiếp RS232. 8 1.3.2 Sơ đồ mạch. 9 1.3.3 Phần mềm lập trình và cách khởi tạo. 10 1.3.4 Chương trình. 12 1.3.4.1. Phần khai báo.12 1.3.4.2. Phần chương trình.15 Chương 2: PLC19 2.1. Giới thiệu chung về PLC20 2.1.1. Khái niệm PLC20 2.1.2. Lịch sử phát triển. 21 2.1.3. Phạm vi ứng dụng. 21 2.1.4. Vai trò của PLC trong quá trình tự động hóa sản xuất21 2.1.5. Khả năng của PLC21 2.1.6. Ưu điểm của PLC22 2.1.7. Lập trình cho PLC22 2.2. Cấu trúc phần cứng của bộ PLC S7-300. 23 2.2.1. Các tín hiệu kết nối với PLC23 2.2.2. Các modul của PLC S7-300. 23 2.2.3. Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ. 25 2.2.4. Cấu trúc bộ nhớ của CPU25 2.2.5. Vòng quét chương trình. 26 2.3. Điều khiển Đèn giao thông bằng PLC ( Sử dụng ngôn ngữ LAD)26 2.3.1. Giới thiệu bộ Đèn giao thông. 26 2.3.2. Linh kiện trong mạch điều khiển Đèn giao thông. 27 2.3.3. Quét led 7 đoạn. 28 2.3.4. Giải thuật điều khiển. 29 2.3.5. Chương trình. 30 KẾT LUẬN38 TÀI LIỆU THAM KHẢO39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY