Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba umts

MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục ii Bảng tra cứu từ viết tắt v Danh mục các hình vẽ x Lời mở đầu 1 CHƯƠNG 1 Tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS 1.1 Giới thiệu chương 3 1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 IMT-2000 3 1.3 Công nghệ WCDMA 4 1.4 Hệ thống UMTS 6 1.4.1 Tổng quan 6 1.4.2 Dịch vụ của hệ thống UMTS 7 1.4.3 Cấu trúc của hệ thống UMTS 9 1.4.4 Mạng lõi CN ( Core Network ) 11 1.4.5 Truy nhập vô tuyến mặt đất UTRAN 12 (UMTS Terrestrial Radio Acess Network) 1.4.6 Thiết bị người sử dụng UE (User Equipment) 14 1.5 Chuyển giao 14 1.5.1 Tổng quan về chuyển giao trong mạng di động 14 1.5.2 Các loại chuyển giao trong hệ thống 3G WCDMA 15 1.6 Kết luận chương 18 CHƯƠNG 2 Các kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS 2.1 Giới thiệu chương 19 2.2 Ý nghĩa của điều khiển công suất 19 2.3 Phân loại điều khiển công suất 21 2.3.1 Điều khiển công suất cho đường xuống và đường lên 21 2.3.2 Điều khiển công suất phân tán và tập trung 21 2.3.3 Phân loại điều khiển công suất theo phương pháp đo 22 2.3.4 Điều khiển công suất vòng kín và vòng hở 23 2.4 Điều khiển công suất vòng hở trong WCDMA 26 2.4.1 Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường lên 26 2.4.2 Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường xuống 27 2.5 Điều khiển công suất ở các kênh chung đường xuống 28 2.6 Các thủ tục điều khiển công suất vòng trong 30 2.6.1 Điều khiển công suất vòng trong đường lên 30 2.6.2 Điều khiển công suất vòng trong đường xuống 33 2.7 Điều khiển công suất vòng ngoài 36 2.7.1 Điều khiển công suất vòng ngoài đường lên 37 2.7.2 Điều khiển công suất vòng ngoài đường xuống 38 2.8 Kết luận chương 39 Chương 3 Điều khiển công suất theo bước động DSSPC và điều khiển công suất phân tán DPC trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS 3.1 Giới thiệu chương 40 3.2 Tổng quan 40 3.3 Một số lý thuyết sử dụng trong thuật toán 42 3.3.1 Nhiễu đồng kênh 42 3.3.2 Nhiễu kênh lân cận 43 3.3.3 Hiện tượng gần xa 43 3.3.4 Tải lưu lượng 45 3.3.5 Cấp độ phục vụ 47 3.3.6 Hiệu quả sử dụng kênh 48 3.4 Phương pháp điều khiển công suất theo bước động DSSPC 48 (Dynamic Step Size Power Control) 3.4.1 Khái niệm và lợi ích của độ dự trữ, cửa sổ công suất 48 3.4.2 Sự hoạt động của mạng 49 3.4.3 Sự hoạt động của trạm di động 51 3.4.4 các công thức tính toán 54 3.5 Phương pháp điều khiển công suất phân tán DPC 56 (Distributed Power Control) 3.5.1 Tổng quan 56 3.5.2 Mô hình hệ thống 57 3.5.3 Thuật toán điều khiển công suất phân tán DPC 58 3.6 Kết luận chương 60 Chương 4 Tính toán và mô phỏng 4.1. Giới thiệu chương 61 4.2. Quỹ đường truyền tham khảo cho hệ thống UMTS 61 4.3. Phương pháp tính toán cụ thể 63 4.4 Kết quả tính toán và mô phỏng 65 4.5. Kết luận chương 68 Kết luận và hướng phát triển 69 Tài liệu tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY