Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mục lục: Phần Mở đầu Trang 1 Sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung 2 Các căn cứ thiết kế điều chỉnh quy hoạch 3 Mục tiêu I Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng 1.1. Điều kiện tự nhiên 1.2 Hiện trạng 1.2.1 Dân số và lao động 1.2.2 Đất đai 1.2.3 Cơ sở kinh tế kỹ thuật 1.2.4 Hạ tầng xã hội 1.2.5 Hạ tầng kỹ thuật 1.3 Đánh giá tổng hợp II Các tiền đề phát triển đô thị 2.1 Cơ sở hình thành và phát triển 2.2 Tính chất 2.3 Cơ sở kinh tế kỹ thuật 2.4 Quy mô dân số và lao động xã hội 2.5 Quy mô đất đai xây dựng đô thị 2.6 Đánh giá và phân hạng quỹ đất xây dựng đô thị. 2.7 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu III Định hướng phát triển đô thị 3.1 Đinh hướng phát triển không gian 3.1.1 Các phương án chọn đất 3.1.2 Tổ chức cơ cấu không gian quy hoạch 3.1.3 Tổ chức không gian kiến trúc đô thị 3.2. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 3.2.1 Giao thông 3.2.2 Chuẩn bị kỹ thuật đất đai 3.2.3 Cấp nước 3.2.4 Cấp điện 3.2.5 Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường IV quy hoạch xây dựng đợt đầu 4.1 Mục tiêu 4.2 Điều chỉnh ranh giới hành chính nội, ngoại thị 4.3 Quy hoạch sử dụng đất đai 4.3 Các dự án ưu tiên đầu tư V KếT luận VI Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY