Luận Văn Điện Tử - Viễn Thông

Tổng quan về OFDM

Tổng quan về OFDM


LỜI NÓI ĐẦU &&& Việc nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) được biết đến từ những năm 70 của thế kỷ trước, với những ưu điểm chính như: cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao được truyền song song với tốc độ thấp trên các băng hẹp, khả năng cho hiệu suất phổ cao, khả năng ...


Hệ thống mimo

Hệ thống mimo


1 . giới thiêu chung về mimo 2 . mô hình hệ thống mimo 3 . sơ đồ khối mimo 4 . dung lượng hệ thống mimo 5 . mã không gian thời gian


Kiến trúc mạng adhoc di động manet

Kiến trúc mạng adhoc di động manet


Với sự phát triển tiên tiến về hiệu năng trong công nghệ truyền thông vô tuyến và máy tính, việc truyền thông vô tuyến di động được mong đợi là sẽ được sử dụng và ứng dụng rộng rãi, trong đó liên quan nhiều đến việc sử dụng bộ giao thức IP. Kết nối mạng adhoc di động được thực hiện để cung cấp ho ...


Công nghệ chuyển mạch MPLS

Công nghệ chuyển mạch MPLS


Sự bùng nổ của mạng Internet dẫn tới xu hướng hội tụ các mạng viễn thông khác như mạng thoại, truyền hình dựa trên Internet, giao thức IP trở thành giao thức chủ đạo trong lĩnh vực mạng. Xu hướng của các ISP là thiết kế và sử dụng các bộ định tuyến chuyên dụng dung lượng chuyển tải lớn, hỗ trợ các g ...


Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng

Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng


CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE 1.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 1.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ LTE 1.2.1 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax 1.2.2 Những triển vọng cho công nghệ LTE 1.3 Mục tiêu thiết kế LTE 1.3.1 ...


Thiết kế tuyến vi ba số

Thiết kế tuyến vi ba số


Sau khi trình baøy caùc kyõ thuaät cô baûn söû duïng trong Viba soá. Ñeå taïo tieàn ñeà cho vieäc thieát keá tuyeán ta baét tay vaøo phaàn lyù thuyeát thieát keá tuyeán Viba soá ñieåm noái ñieåm toång quaùt. Noùi chung coâng vieäc thieát keá trong moät heä thoáng vi ba ñieåm noái ñieåm tröïc xaï seõ ...


Công nghệ WiMax và khả năng triển khai trong thực tế

Công nghệ WiMax và khả năng triển khai trong thực tế


Triển khai công nghệWiMAX vào các vùng nông thôn, ởcác nơi tập trung dân cưhay các khu vực ởngoại ô thành phố. Việc kết nối đến những vùng nông thôn xa xôi cũng là một trong những mục tiêu trọng điểm phát triển xã hội của một quốc gia trong việc phục vụnhững nhu cầu thiết yếu nhưthoại và inter ...


Đề tài Ứng dụng công nghệ DWDM và EDFA trên mạng đường trục 20 Gbit/s

Đề tài Ứng dụng công nghệ DWDM và EDFA trên mạng đường trục 20 Gbit/s


MỤC LỤC Lời nói đầu Phần I. Công nghệ ghép kênh theo bước sóng mật độ cao DWDM trong thông tin quang Chương I .Tổng quan về mạng ghép kênh theo bước sóng WDM Chương II. Công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM 2.1. Kỹ thuật ghép kênh quang 2.1.1. Kỹ thuật ghép kênh bước sóng ( WDM) 2.1.2. ...


Khảo sát mạng thông tin di động

Khảo sát mạng thông tin di động


Nếu máy có khả năng gửi bản tin thì bạn có thể tự tạo một bản tin trên máy và chuyển cho một máy di động khác thuộc mạng VINAPHONE. Tuy nhiên để gửi được bản tin thì trên máy của bạn phải cài đặt số của trung tâm dịch vụ là +8491020005 (tùy thuộc vào cấu trúc menu trên từng máy đầu cuối để chúng ta ...


Nghiên cứu thực trạng công tác chăm sóc khách hàng ở Công ty Dịch vụ Viễn thông

Nghiên cứu thực trạng công tác chăm sóc khách hàng ở Công ty Dịch vụ Viễn thông


Lời mở đầu Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đã thúc đẩy cạnh tranh mạnh mẽ, sự cạnh tranh đó không chỉ diễn ra trong phạm vi một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu đó. Thị trường dịch vụ Bưu chính Viễn Thông nói chung ...


Tổng quan về tổng đài SPC - Giao Tiếp đường dây thuê bao tương tự

Tổng quan về tổng đài SPC - Giao Tiếp đường dây thuê bao tương tự


Mục lục Lời nói đầu 4 Phần I: Tổng quan về tổng đài SPC 6 Chuơng1+: Giới thiệu chung 6 11. : Sơ lược lịch sử phát triển của tổng đài SPC 6 12. :Đặc điểm của tổng đài SPC .7. 13.: chức năng chung của tổng đài SPC 7 13.1:Chực năng báo hiệu 7 13.2.: Chức năng xử lý thông tin báo hiệu và điều k ...


Hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn

Hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn


Phần 1 – Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh Chương 1 : Tìm hiểu hệ thống thông tin vệ tinh - Giới thiệu tổng quát về hệ thống thông tin vệ tinh - Các đặc tính tần số trong hệ thống thông tin vệ tinh - Hệ thống điều chế và truyền dẫn - Trạm mặt đất Chương 2 : Truyền hình vệ tinh - Phương thức truyền ...


WCDMA và quy hoạch vùng phủ sóng

WCDMA và quy hoạch vùng phủ sóng


Thông tin di động số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, trong dịch vụ và trong cuộc sống hằng ngày. Các kĩ thuật không ngừng được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Công nghệ điện thoại di động phổ biến nhất thế giới ...


Đồ án Dịch vụ vụ tuyến gúi chung GPRS

Đồ án Dịch vụ vụ tuyến gúi chung GPRS


MỤC LỤC Mục lục 1 Chương I: Giới thiệu chung về mạng GPRS 4 1.1 Giới thiệu về dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS 4 1.2 Các dịch vụ của GPRS 5 1.3 Các tính năng mới trong GPRS 5 1.4 Các chức năng chính của GPRS 6 1.4.1 Các chức năng điều khiển truy cập mạng 6 1.4.2 Các chức năng điều khiển và đị ...


Đề tài Tìm hiểu về kỹ thuật trải phổ CDMA trong thông tin di động

Đề tài Tìm hiểu về kỹ thuật trải phổ CDMA trong thông tin di động


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG5 1.1. Những đặc thù của thông tin di động5 1.2. Lịch sử phát triển của thông tin di động.6 1.2.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất7 1.2.2. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai9 1.2.3. Hệ thống thông tin di ...


Bảo mật cho Wifi

Bảo mật cho Wifi


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY 2 1.1 Giới thiệu 3 1.2 Quá trình phát triển của mạng WLAN 3 1.3 Phân loại mạng WLAN . 4 1.3.1 Các WLAN vô tuyến 4 1.3.1.1 Trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) . 4 1.3.1.2 Trải phổ nhảy tần (FHSS) 6 1.3.2 Các mạng WLAN hồng ngoại 6 1.4 Ứng dụng của hệ thốn ...


Công nghệ IPTV

Công nghệ IPTV


Trương quan trọng nhất trong phần header là13 bit để xác định ID chương trình. Nó sẽ chỉ ra gói nào thuộc dòng nào.Các gói thuộc dòng nào thì sẽ có cùng ID chương trình.Bộ phân kênh trong bị của người sử dụng dùng thông tin để phân biệt các loại gói khác nhau.chú ý rằng các gói null có ID chương trì ...


Thiết bị gps và ứng dụng trên bản đồ số

Thiết bị gps và ứng dụng trên bản đồ số


LỜI GIỚI THIỆU 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GPS. 5 1.1 Giới thiệu về hệ thống GPS. 5 1.2 Thành phần cơ bản của hệ thông GPS. 5 1.2.1 Bộ phận người dùng.5 1.2.2 Bộ phận không gian.6 1.2.3 Bộ phận điều khiển.7 1.3 Thành phần tín hiệu GPS. 8 1.3.1 Tín hiệu GPS. 9 1.3.1.1 Thông điệp từ chu ...


Đề tài Tổng quan giao thức định tuyến bgp trên router cisco

Đề tài Tổng quan giao thức định tuyến bgp trên router cisco


LỜI CẢM ƠN1 CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH3 Lời giới thiệu. 4 CHƯƠNG 1. 5 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC BGP5 1.1 Giới thiệu.5 1.2 Sử dụng BGP trong định tuyến. 5 CHƯƠNG 2. 7 CÁC THUỘC TÍNH VÀ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG BGP7 2.1 Định nghĩa Autonomous System (AS). 8 2.2 Thuộc tính Autonomous syste ...