Luận Văn Điện Tử - Viễn Thông

Đề tài Ứng dụng giàn anten thích ứng cho thông tin di động CDMA

Đề tài Ứng dụng giàn anten thích ứng cho thông tin di động CDMA


MỤC LỤC lời nói đầu chương i: tổng quan về thông tin di đông 1.1. sơ lược về hệ thống thông tin di động 1.2. hệ thống thông tin di động cdma 1.3. tình hình phát triển thông tin di động hiện nay 1.4. tổng kết chương i chương ii: tổng quan về giàn anten thích ứng 2.1 khái niệm ch ...


Đề tài Ứng dụng xử lí tín hiệu cho truyền thông Ultra-Wideband

Đề tài Ứng dụng xử lí tín hiệu cho truyền thông Ultra-Wideband


MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BẢNG iv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG UWB 3 1.1 Giới thiệu về hệ thống UWB 3 1.1.1 Lịch sử phát triển của UWB 4 1.1.2 Các ưu điểm của UWB 5 1.1.3 Những thách thức của UWB 5 1.1.4 Vai trò của xử lí tín hiệu 6 1.2 Các t ...


Đề tài An ninh trong thông tin di động

Đề tài An ninh trong thông tin di động


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHẬN THỰC TRONG MÔI TRƯỜNG LIÊN MẠNG VÔ TUYẾN 1.1 Vai trò của nhận thực trong kiến trúc an ninh 1.2 Vị trí của nhận thực trong các dịch vụ an ninh 1.3. Các khái niệm nền tảng trong nhận thực 1.3.1 Trung tâm nhận thực (Authentication Cent ...


Đề tài Nghiên cứu giao thức WAP

Đề tài Nghiên cứu giao thức WAP


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH 3 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4 LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG 3G 6 1. Lịch sử phát triển của mạng thông tin di động. 6 a. Lộ trình phát triển từ hệ thống IS-95 thế hệ 2 đến cdma2000 thế hệ 3. 8 b. Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G W-CDMA 11 2. Mạng 3G 15 a. ...


Đồ án Truyền tải báo hiệu SS7 trong NGN

Đồ án Truyền tải báo hiệu SS7 trong NGN


MỤC LỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT III LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN 3 1.1 Tổng quan về NGN 3 1.1.1 Khái niệm 3 1.1.2 Đặc điểm của NGN 4 1.1.3 Kiến trúc của mạng NGN 5 1.1.4 Các thành phần chính của mạng NGN 7 1.2 Kết nối giữa mạng NGN và mạng PSTN truyền thố ...


Đồ án Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP

Đồ án Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH MỀM 2 1.1 Mạng thế hệ sau NGN 2 1.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 2 1.1.2 Các đặc điểm và ưu điểm của mạng thế hệ sau 3 1.1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau 3 1.2 Chuyển mạch mềm ...


Chuyển mạch MPLS

Chuyển mạch MPLS


MỤC LỤC MỞ ĐẦU iv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG - 1 - 1.1. Tổng quan về NGN - 1 - 1.1.1. Cấu trúc chức năng của mạng NGN - 1 - 1.1.2. Cấu trúc vật lý của mạng NGN - 2 - 1.2. Các công nghệ then chốt cho mạng thế hệ mới - 4 - 1.2.1. IP - 4 - 1.2.2. ATM - 6 - 1.2.3. IP over ...


Đồ án Công nghệ MPLS và ứng dụng

Đồ án Công nghệ MPLS và ứng dụng


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT i LỜI NÓI ĐẦU iii CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ MPLS 1 1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ 1 1.2 Xu hướng phát triển công nghệ mạng 3 1.2.1 Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống 3 1.2.2 Công nghệ mạng dựa trên giao thức IP 3 1.2.3 Công nghệ ATM 4 1.2.4 I ...


Đề tài Công nghệ CTI và khả năng ứng dụng trong hệ thống BANK - BY - PHONE

Đề tài Công nghệ CTI và khả năng ứng dụng trong hệ thống BANK - BY - PHONE


MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ CTI 3 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 3 1.1.1. Sự hội tụ của điện thoại và máy tính 3 1.1.2. Khái niệm về CTI 4 1.1.3 Các lợi ích thu được từ CTI 7 1.2 CÁC ỨNG DỤNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CTI 10 1.2.1 Các kỹ ...


Đề tài Tổng quan chuyển mạch mềm và giải pháp của Các hãng

Đề tài Tổng quan chuyển mạch mềm và giải pháp của Các hãng


MỤC LỤC PHẦN I. TỔNG QUAN CHUYỂN MẠCH MỀM 6 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI 6 1.1 Định nghĩa 6 1.2 Động cơ xuất hiện mạng thế hệ mới 7 1.3 Đặc điểm của NGN 8 1.4 Cấu trúc NGN 8 1.5 Các thành phần của NGN 10 1.6 Các dịch vụ mạng thế hệ mới 12 1.7 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ mới của ...


Chuyển mạch IP

Chuyển mạch IP


MỤC LỤC PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH IP CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 6 1.1 Định tuyến trong chuyển mạch gói truyền thống 6 1.2 ATM & IP 8 1.3 IP over ATM 10 CHƯƠNG 2. ĐÁNH ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊNH TUYẾN IP 12 2.1 Mô hình chồng giao thức TCP/IP 12 2.2 Đánh địa chỉ IP 13 2.3 Định tuyến IP 15 2.4 C ...


Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM

Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM


Đề tài: Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT III LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ IP/WDM 3 1.1 Khái niệm mạng IP/WDM 3 1.2 Lí do chọn IP/WDM 6 CHƯƠNG II KĨ THUẬT LƯU LƯỢNG IP/WDM 9 2.1 Mô hình hoá lưu lượng viễn thông 9 2.1.1 Mô hình lưu lượng dữ liệu và thoại cổ điển ...


Đề tài Đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP

Đề tài Đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ VoIP 3 1.1 GIỚI THIỆU 3 1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VoIP 4 1 Ưu nhược điểm của VoIP so với mạng điện thoại PSTN truyền thống 5 2 Các kỹ thuật mã hoá và nén số trong VoIP 7 CHƯƠNG II. CÁC GIAO THỨC TRONG VoIP 10 I HỆ THỐNG VoIP H.323 10 1 Giới t ...


Đề tài Phân hệ IMS trong kiến trúc NGN

Đề tài Phân hệ IMS trong kiến trúc NGN


MỤC LỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT i MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG 3 1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ và mạng viễn thông 3 1.2 Nội dung và phạm vi đồ án 5 CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC NGN VÀ PHÂN HỆ IMS 8 2.1 Kiến trúc NGN 8 2.1.1 Mạng viễn thông hiện nay 8 2.1.2 Mạng viễn thông trên con đường t ...


Đề tài Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong Mạng NGN

Đề tài Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong Mạng NGN


MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 3 1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 3 1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 3 1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN 4 1.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 5 1.2.1. Khái niệm 5 1.2.2. Các đặ ...


Đề tài Công nghệ chuyển mạch nhãn Đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB

Đề tài Công nghệ chuyển mạch nhãn Đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB


MỤC LỤC Danh mục Hình Thuật ngữ và viết tắt Lời nói đầu Chương 1: TổNG quaN Về Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 1.1. Khái niệm cơ bản về chuyển mạch nhãn 1.2. Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 1.2.1. Các đặc điểm cơ bản của công nghệ MPLS 1.2.2. Cách thức ho ...


Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng matlab

Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng matlab


(Bản scan) Chuỗi PN (cn) được giả thiết là đã biết trước chỉ đối với máy thu đã định. bát kỳ máy thu nào khác mà không biết gì về chuỗi mã pin PN sẽ không thể giải điều hcế được tín hiệu. Hệ quả là. việc sử dụng một chuõi mã pin cho chúng ta một mức độ riêng tư (hay an ninh) mà nó không thể có được ...


Giao thức mạng máy tính x25

Giao thức mạng máy tính x25


Mở đầu 2. X.25 (84) cấp 1 - cấp vật lý 3. X.25 (84) cấp 2 - cấp tuyến số liệu 3.1. Thể thức khung của LAPB 3.2. Các kiểu khung LAPB 3.3. Các trường (vùng) N(R) và N(S) 3.4. Bit P 3.5. Thao tác cấp tuyến số liệu 3.6. Các tham số hệ thống 4. Cấp X.25 thứ 2 - Một số gợi ý thự ...


Kỹ thuật viễn thông, tài liệu ko thể thiếu

Kỹ thuật viễn thông, tài liệu ko thể thiếu


MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN. 1.1. Kỹ thuật điều chế và ghép kênh 1.1.1. Các phương pháp mã hóa và điều chế 1.1.2. Điều chế xung mã PCM 1.1.3. Kỹ thuật ghép kênh 1.2. Thông tin quang 1.2.1. Mô hình hệ thống thông tin quang 1.2.2. Các loại cáp sợi quang 1.2.3. Máy phá ...


Vai trò của vốn FDI trong ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Vai trò của vốn FDI trong ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam


Mục lục Danh mục từ viết tắt Trang LờI NóI ĐầU Chương I: Vai trò của vốn FDI trong ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam I/ Ngành Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam 1 1. Sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam .1 1.1. Quá trình ra đời và phát triển .1 1.2. Những thành tựu đã đạt được ...