Luận Văn Điện Tử - Viễn Thông

Giải pháp điều khiển nghẽn trong mạng chuyển mạch burst quang bằng phương pháp lệch hướng đi

Giải pháp điều khiển nghẽn trong mạng chuyển mạch burst quang bằng phương pháp lệch hướng đi


GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH BURST QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỆCH HƯỚNG ĐI CONTENTION BASED LIMITED DEFLECTION ROUTING PROTOCOL IN OPTICAL BURST SWITCHED NETWORK SVTH: Mai Thị Kim Liên, Nguyễn Đặng Phước Lâm Lớp 05DT1, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa GVHD: ...


Đề tài Chuyển mạch burst quang và ứng dụng trong mạng truyền tải thế hệ sau

Đề tài Chuyển mạch burst quang và ứng dụng trong mạng truyền tải thế hệ sau


NỘI DUNG: 1. Tổng quan về chuyển mạch quang. 2. Kỹ thuật chuyển mạch burst quang. 3. Mạng truyền tải quang cấu trúc vòng OBS. 4. Ứng dụng OBS trong mạng truyền tải thế hệ sau.


Hệ thống thông tin quang

Hệ thống thông tin quang


Đề tài: Hệ thống thông tin quang Nội dung Chương I : Hệ thống thông tin quang Chương II : Tổng quan về công nghệ SDH Chương III : Thiết bị FLX600A Chương IV : Mạng truyền dẫn CSC-VTN1


Tổng quan về hệ thống WDM

Tổng quan về hệ thống WDM


Lời nói đầu Thời gian gần đây, nhu cầu lưu lượng tăng mạnh do sự phát triển bùng nổ của các loại hình dịch vụ Internet và các dịch vụ băng rộng đã tác động không nhỏ tới việc xây dựng cấu trúc mạng viễn thông. Việc xây dựng mạng thế hệ sau NGN đang được quan tâm như là một giải pháp hữu hiệu nhằm ...


Thuật toán đường đi ngắn nhất và rộng nhất SWP

Thuật toán đường đi ngắn nhất và rộng nhất SWP


MỤC LỤC I. Đảm bảo chất lượng dịch vụ định tuyến 1.1. Giới thiệu: 1.2 Kỹ thuật lưu lượng và định tuyến ràng buộc cơ sở 1.3 Các mục tiêu của đảm bảo chất lượng dịch vụ định tuyến 1.4 Vị trí của đảm bảo chất lượng dịch vụ định tuyến trong hệ thống mạng chất lượng dịch vụ. 1.4.1 Dịch vụ phân biệt ...


Kĩ thuật Radio over Fiber

Kĩ thuật Radio over Fiber


Lời mở đầu Mạng truy nhập là nút cuối cùng trong mạng viễn thông, là thành phần giao tiếp với con người trong quá trình đưa dịch vụ tới người sử dụng cuối và là thành phần tất yêu của mạng. Hiện nay, mạng truy nhập đang ngày càng phát triển không ngừng với nhiều loại hình khác nhau như mạng truy ...


Ứng dụng các DSP khả trình trong 3G

Ứng dụng các DSP khả trình trong 3G


LỜI NÓI ĐẦU Thông tin di động ngày nay đã trở thành một ngành công nghiệp viễn thông phát triển nhanh và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các nhà khai thác. Sự phát triển của thị trường viễn thông di động đã thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu và triển khai các hệ thống thông tin di động mới trong ...


Mạng NGN và các giao thức báo hiệu và điều khiển

Mạng NGN và các giao thức báo hiệu và điều khiển


Lời nói đầu Cùng với sự phát triển của các ngành điện tử – tin học, công nghệ viễn thông trong những năm vừa qua phát triển rất mạnh mẽ cung cấp ngày càng nhiều các loại hình dịch vụ mới đa dạng, an toàn, và chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Trong xu hướng phát ...


Cáp sợi quang

Cáp sợi quang


LỜI NÓI ĐẦU Hiện này các hệ thống thông tin quang đó chiếm hầu hết các tuyến truyền dẫn quan trọng trên mạng lưới viễn thông quốc tế, và được coi là phương thức truyền dẫn có hiệu quả nhất trên các tuyến vượt biển và xuyên lục địa. Để đáp ứng nhu cầu truyền tải lớn do sự bùng nổ thông tin, mạng t ...


Đồ án Mô phỏng truyền dẫn OFDM thích ứng trong thông tin vô tuyến

Đồ án Mô phỏng truyền dẫn OFDM thích ứng trong thông tin vô tuyến


Lời nói đầu Thấy rõ, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chắt lọc tinh hoa văn minh nhân loại, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật, cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển, cơ hội để đi tắt đón đầu, cũng như cơ hội tìm kiếm đầu tư của các nhà đầu tư đã và đang được khẳng định nhờ vào việc trao đổi thông ...


Luận văn Xử lý ảnh đa phân giải

Luận văn Xử lý ảnh đa phân giải


Những cluster không có ý nghĩa là những cluster rất nhỏ. Nếu để những cluster này tồn tại, kết quả phân đoạn cuối cùng của giải thuật sẽ bị lốm đốm các vùng rất nhỏ. Cuối cùng, chúng ta thực hiện sắp xếp lại các cluster bởi vì lúc này một pixel có thể thuộc nhiều cluster và như vậy thì kết quả ...


Đề tài Công nghệ ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS

Đề tài Công nghệ ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS 4 I.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 4 I.1.1 Phần điều khiển (Control Segment): 4 I.1.2. Phần không gian (Space Segment): 4 I.1.2.1 Chòm vệ tinh GPS: 4 I.1.2.2 Cấu trúc tín hiệu GPS 4 I.1.3. Phần sử dụng (User Segment): 5 I.1.3.1 Các bộ ...


Đề tài Công nghệ truyền thông ultra wideband

Đề tài Công nghệ truyền thông ultra wideband


MỤC LỤC Thuật ngữ viết tắt i Lời nói đầu 1 Chương 1. Tổng quan về công nghệ truyền thông UWB 3 1.1 Tổng quan về các hệ thống truyền thông vô tuyến 3 1.1.1 3G và WLAN 3 1.1.2 Hỗ trợ tốc độ truyền dẫn cao hơn-UWB 4 1.2 Lịch sử của UWB 5 1.3 Ưu điểm của hệ thống UWB 7 1.3.1 Tiềm năng cho một ...


Đề tài Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FAGA và ASIC

Đề tài Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FAGA và ASIC


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT IV LỜI NÓI ĐẦU IX CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO MẬT VÔ TUYẾN 1 1.1 Các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong truyền thông an toàn 1 1.1.1 Nhận thực 1 1.1.2 Tính tin cậy 3 1.1.3 Tính toàn vẹn 4 1.1.4 Tính khả dụng 6 1.2 Các thuật toán mã hoá 7 1.2.1 Mã hoá đối xứng 8 ...


Đề tài Công nghệ nối mạng riêng ảo di động cho mạng 3G

Đề tài Công nghệ nối mạng riêng ảo di động cho mạng 3G


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH iii THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT iv LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ NỐI MẠNG VÔ TUYẾN 3 1.1. CÁC CÔNG NGHỆ NỐI MẠNG SỐ LIỆU CHUYỂN MẠCH KÊNH VÀ CHUYỂN MẠCH GÓI 3 1.2. SỐ LIỆU GÓI CDMA2000 5 1.2.1. Kiến trúc hệ thống số liệu gói cdma2000 5 1.2.2. Triển ...


Đề tài Ăn ten thông minh và ứng dụng trong WCDMA

Đề tài Ăn ten thông minh và ứng dụng trong WCDMA


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG xi LỜI NÓI ĐẦU xii CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĂNTEN THÔNG MINH 1 1.1 M λ đầu 1 1.2 Hệ thống ănten thông minh 1 1.2.1 Khái niệm 1 1.2.2 Nguyên lý hoạt động của ănten thông minh 2 1.2.3 Cấu trúc sắp xếp của các phần tử ...


Đề tài Các thủ tục nhận thức và bảo mật trong mạng CDMA

Đề tài Các thủ tục nhận thức và bảo mật trong mạng CDMA


MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 Mở đầu 1.2 Công nghệ vô tuyến thế hệ một 1.3 Công nghệ vô tuyến thế hệ hai 1.4 Các công nghệ tiến tới 3G 1.5 Tổng quan các hệ thống thông tin di động thế hệ 3 1.6 So sánh giữa các mạng 2G và 3G CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ AN NINH TRONG THÔ ...


Đồ án Mạng nội hạt vô tuyến WLAN

Đồ án Mạng nội hạt vô tuyến WLAN


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1 LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG WLAN 1 1.1 Sự cần thiết của mạng WLAN 1 1.2 Quá trình phát triển của mạng WLAN 3 1.3 Các thành phần của mạng WLAN 4 1.3.1 Các card giao diện mạng vô tuyến 4 1.3.2 Các điểm truy nhập vô tuyến 4 1.3.3 Các cầu nối vô tuyến ...


Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến IGRP cho mạng 3G

Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến IGRP cho mạng 3G


MỤC LỤC Lời mở đầu Chương I.Tổng quan về mạng 3G I.1 Lịch sử phát triển của mạng thông tin di động I.1.1 Lộ trình phát triển từ hệ thống IS-95 thế hệ 2 đến cdma2000 thế hệ 3. I.1.2 Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G W-CDMA. I.2 Mạng 3G I.2.1 Mô hình tham khảo mạng cdma2000. I.2.2 Mô hìn ...


Đề tài Ứng dụng thuật toán ML để đồng bộ pha sóng mang và định thời cho kênh pha đinh

Đề tài Ứng dụng thuật toán ML để đồng bộ pha sóng mang và định thời cho kênh pha đinh


MỤC LỤC CHƯƠNG I. MÔ HÌNH KÊNH PHAĐING & CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG 1.1. GIỚI THIỆU 1.2. MÔ HÌNH KÊNH PHA ĐINH LIÊN TỤC 1.3. MÔ HÌNH KÊNH PHAĐINH RỜI RẠC 1.4. ĐẶC TÍNH THỐNG KÊ CỦA KÊNH PHAĐING 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG II. TỔNG HỢP CÁC THUẬT TOÁN ĐỒNG BỘ 2.1. MỞ ĐẦU 2.2. RÚT RA CÁC THUẬT TOÁN ĐỒNG B ...