Luận Văn Điện Tử - Viễn Thông

Hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel – Chi nhánh Hà Nội

Hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel – Chi nhánh Hà Nội


Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU . . 3 CHưƠNG 1 . 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 4 1.1. ĐỊNH NGHĨA VỀ KÊNH PHÂN PHỐI. 4 1.2. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 5 1.2.1. Vai trò của kênh phân phối. . 5 1.2.2. Chức năng của kênh phân phối. . 6 1.3. SƠ LưỢC VỀ CẤU TRÚC KÊNH. . 8 1.3.1. ...


Báo cáo Môn thông tin di động: Wireless sensor network

Báo cáo Môn thông tin di động: Wireless sensor network


Mục Lục Chương 1: Tổng quan mạng cảm biến không dây . 4 1.1 Giới thiêu: 4 1.1.1: Các thành phần co bản tạo nên một mạng cảm biến .4 1.1.2: Hiệu quả sử dụng công suất của WSN dựa trên 3 yếu tố .4 1.1.3: Một vài dặc diểm của mạng cảm biến: .4 1.2 Tổng quan kỹ thuât: .4 1.2.1: Cảm biến: 4 1.2.2: kỹ th ...


Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu TCP - IP

Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu TCP - IP


1.Giao thức truyền thông là gì 2.Mô hình tham chiếu OSI 3.Bộ giao thức TCP/IP 4.Các vấn đề liên quan


Công nghệ CDMA trong thông tin di động

Công nghệ CDMA trong thông tin di động


VNPT là nhà cung cấp dịch vụviễn thông hàng ñầu tại Việt Nam, VNPT luôn là người ñi ñầu trong việc triển khai các dịch vụmới tiện ích bằng việc ñón ñầu các công nghệmới, hiện ñại. Hiện nay, VNPT ñang gấp rút triển khai nâng cấp toàn mạng lên mạng NGN nhằm cung cấp ñầy ñủcác dịch vụcho khách ...


Điện thoại kéo dài (cordless - Telephone trong mạng điện thoại công cộng)

Điện thoại kéo dài (cordless - Telephone trong mạng điện thoại công cộng)


Mục lục Lời nói đầu Mục lục Danh mục các từ viết tắt và các thuật ngữ tiếng Anh Danh mục các hình vẽ, bảng biểu và đồ thị. Phần A: Về máy điện thoại kéo dài 1 I. Giới thiệu chung 1 II. Phân loại các loại điện thoại kéo dài. 1 2.1.Phân loại theo dải tần sử dụng 1 2.1.1. Một số dải tần ...


Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến

Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến


Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến


Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC

Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮTIV LỜI NÓI ĐẦUIX CHƯƠNG 1. 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO MẬT VÔ TUYẾN1 1.1 Các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong truyền thông an toàn. 1 1.1.1 Nhận thực. 1 1.1.2 Tính tin cậy. 3 1.1.3 Tính toàn vẹn. 4 1.1.4 Tính khả dụng. 6 1.2 Các thuật toán mã hoá. 7 1.2.1 Mã hoá đối x ...


Mạng vô tuyến nội hạt wlan

Mạng vô tuyến nội hạt wlan


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT1 LỜI NÓI ĐẦU5 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG WLAN1 1.1 Sự cần thiết của mạng WLAN1 1.2 Quá trình phát triển của mạng WLAN3 1.3 Các thành phần của mạng WLAN4 1.3.1 Các card giao diện mạng vô tuyến. 4 1.3.2 Các điểm truy nhập vô tuyến. 4 1.3.3 Các cầu nối vô tuyến ...


Ứng dụng giao thức igrp cho mạng 3g

Ứng dụng giao thức igrp cho mạng 3g


Mục lục Lời mở đầu Chương I.Tổng quan về mạng 3G .1 I.1 Lịch sử phát triển của mạng thông tin di động 1 I.1.1 Lộ trình phát triển từ hệ thống IS-95 thế hệ 2 đến cdma2000 thế hệ 3 2 I.1.2 Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G W-CDMA .5 I.2 Mạng 3G 8 I.2.1 Mô hình tham khảo mạng cdma2000 .9 I.2.2 Mô ...


Angten thích ứng cho cdma

Angten thích ứng cho cdma


MỤC LỤC MỤC LỤC . i MỤC LỤC HÌNH . iv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT . v LỜI NÓI ĐẦU . 1 Chương I: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐÔNG 3 1.1. Sơ lược về hệ thống thông tin di động 3 1.1.1. Quá trình phát triển . 3 1.1.2. Cấu trúc chung của hệ thống thông tin di động . 6 1.1.2.1. Mô hình hệ thống thông tin di ...


Vấn đề năng lượng trong mạng cảm biến không dây và đánh giá bằng mô phỏng

Vấn đề năng lượng trong mạng cảm biến không dây và đánh giá bằng mô phỏng


Mục lục Mục lục. 1 Thuật ngữ viết tắt 4 Lời nói đầu. 6 Chương I : Tổng quan về mạng Wireless Sensor 7 1.1. Giới thiệu mạng cảm biến không dây. 7 1.2. Nền tảng phát triển mạng. 7 1.2.1. Mạng Ad hoc không dây. 7 1.2.2. Nền tảng công nghệ. 10 1.3. Mô tả hệ thống. 12 1.3.1. Mô tả hệ thống tổng ...


Đồ án Ứng dụng xử lý tín hiệu cho truyền thông ultra - Wideband

Đồ án Ứng dụng xử lý tín hiệu cho truyền thông ultra - Wideband


MỤC LỤC DANH MỤC HÌNHiii DANH MỤC BẢNGiv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. v LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG UWB3 1.1 Giới thiệu về hệ thống UWB3 1.1.1 Lịch sử phát triển của UWB4 1.1.2 Các ưu điểm của UWB5 1.1.3 Những thách thức của UWB5 1.1.4 Vai trò của xử lí tín hiệu. 6 1.2 Các thuộc t ...


Đề tài Khảo sát nhận thực vì nó được đề xuất cho ứng dụng trong miền truy nhập Internet không dây được gọi là Mobile IP (Mobile Internet Protocol)

Đề tài Khảo sát nhận thực vì nó được đề xuất cho ứng dụng trong miền truy nhập Internet không dây được gọi là Mobile IP (Mobile Internet Protocol)


MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. i LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG 1: NHẬN THỰC TRONG MÔI TRƯỜNG LIÊN MẠNG VÔ TUYẾN4 1.1 Vai trò của nhận thực trong kiến trúc an ninh. 4 1.2 Vị trí của nhận thực trong các dịch vụ an ninh. 5 1.3. Các khái niệm nền tảng trong nhận thực. 6 1.3.1 Trung tâm nhận thực (Authenticat ...


Đề tài Nghiên cứu giao thức wap

Đề tài Nghiên cứu giao thức wap


Nếu Push Initiator yêu cầu xác nhận thông báo đã phân phối thành công, thông điệp báo cáo xác nhận đã phân phối sẽ được chuyển đến Push Initiator sau khi PPG đã phân phối thành công thông điệp tới thiết bị di động (qua một mạng mang hai chiều), hoặc đã chuyển tới thiết bị (qua mạng mang một chiều). ...


Giáo trình cơ sở mạng thông tin

Giáo trình cơ sở mạng thông tin


Trước khi đi vào trình bày cấu trúc của công cụ NS2, phần này sẽ điểm lại một số công cụ mô phỏng thông dụng hiện nay và nhận xét ưu nhược điểm của chúng. OPNET [8] là một sản phẩm thương mại tương đối nổi tiếng của công ty OPNET, bao gồm hai phần chính là OPNET Modeler và phần mở rộng cho mạng kh ...


Công Nghệ W-CDMA

Công Nghệ W-CDMA


Với thị trường Việt Nam, công nghệ di động đầu tiên GSM, thế hệ 2G đơn giản, chỉ cho phép thoại là chính. Việc nâng cấp lên công nghệ GPRS vào cuối năm 2003 đã giúp người dùng bắt đầu làm quen với những ứng dụng dữ liệu. Cuối năm 2007 vừa qua, sau khi ứng dụng EGDE, tốc độ đã được nâng cao hơn với đ ...


Mạng 3g - Đặc điểm và ứng dụng

Mạng 3g - Đặc điểm và ứng dụng


Thông tin di động số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, trong dịch vụ và trong cuộc sống hằng ngày. Các kĩ thuật không ngừng được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Công nghệ điện thoại di động phổ biến nhất thế giới ...


Nén ảnh số với matlab

Nén ảnh số với matlab


Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa hoc kỹ thuật công nghệ điện tử được ứng dụng và phát triển. Đặc biệt là sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin bưu chính viễn thông. Trong công nghệ truyền thông, thông tin được truyền dẩn trên các đường truyền hữu tuyến hay vô tuyến. Dù truyền dẫn trong môi t ...


Firewall ISA Server 2006

Firewall ISA Server 2006


Khái niệm mạng toàn cầu Internet không còn mới mẻ, nó trở nên phổ biến và là một phần không thể thiếu của một số không ít người. Internet có những kỹ thuật tuyệt vời cho phép mọi người truy nhập, khai thác, chia sẻ thông tin. Nhưng nó cũng là nguy cơ chính dẫn đến thông tin của bạn bị hư hỏng hoặc p ...


Tìm hiểu và tối ưu hóa mạng GMS

Tìm hiểu và tối ưu hóa mạng GMS


Trong cuộc sống hàng ngày thông tin liên lạc đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được. Nó quyết định nhiều mặt hoạt động của xã hội, giúp con người nắm bắt nhanh chóng các thông tin có giá trị văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật rất đa dạng và phong phú. Ngày nay với những nhu cầu cả ...