Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Đại La – Phố Vọng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút đồng mức 4 1.1 Cơ sở lý luận về nút giao thông đồng mức 4 1.1.1 Khái niệm về nút giao thông đồng mức .4 1.1.2 Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản thiết kế nút giao thông đồng mức 5 1.1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản khi thiết kế nút giao thông đồng 8 1.1.4. Đánh giá nút giao thông 12 1.2 Tổ chức giao thông tại nút đồng mức 21 1.2.1 Khái niệm .21 1.2.2 Các giải pháp tổ chức giao thông tại nút đồng mức (đèn tín hiệu, vòng xuyến, đảo .) .23 CHƯƠNG II: Đánh giá hiện trạng và dự báo lưu lượng tại nút giao Đại La – Phố Vọng .37 2.1. Hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ Hà Nội 37 2.1.1. Hiện trạng hệ thống đường bộ 37 2.1.2. Hiện trạng hệ thống nút giao thông .38 2.1.3. Tình hình phương tiện giao thông 39 2.1.4. Người điều khiển phương tiện giao thông 41 2.1.5. Phương tiện tổ chức giao thông 41 2.1.6. Tình hình tai nạn giao thông 41 2.2. Hiện trạng nút giao thông Đại La – Phố Vọng 42 2.2.1. Vị trí và cấu trúc hình học nút Đại La – Phố Vọng 42 2.2.2. Tổ chức giao thông tại nút 45 2.2.3. Mức độ phức tạp ( M ) 47 2.2.4.Chuyển động sai và va chạm tại nút 49 2.2.5.Hệ thống biển báo vạch chỉ đường .51 2.2.6 Năng lực thông hành hiện tại của nút 51 2.3. Dự báo lưu lượng giao thông qua nút Đại La – Phố Vọng 55 2.3.1. Phương pháp dự báo lưu lượng giao thông .55 2.3.2. Dự báo lưu lượng qua nút Đại La – Phố Vọng trong 5 năm tương lai .57 CHƯƠNG III: Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Đại La – Phố Vọng 59 3.1. Xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông tại nút đồng mức Đại La – Phố Vọng 59 3.1.1. Cơ sở xây dựng giải pháp tổ chức giao thông tại nút Đại La – Phố Vọng 59 3.1.2. Xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông cho nút Đại La – Phố Vọng 61 3.2.Đánh giá các giải pháp tổ chức giao thông .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY