Đề xuất phương án thiết kế cải tạo và tổ chức giao thông tại nút giao thông Giảng Võ – Cát Linh

Mục lục Mục lục . i Danh mục các từ viết tắt iii Danh mục bảng biểu iv Danh mục hình vẽ . v MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I : Cơ sở lý luận về thiết kế và tổ chức giao thông tại nút giao thông đồng mức 4 1.1. Khái niệm nút giao thông 4 1.2. Phân loại nút giao thông 4 1.3. Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nút giao thông đồng mức 5 1.3.1. Các yêu cầu khi thiết kế nút giao thông đồng mức 5 1.3.2.Các nguyên tắc khi thiết kế . 5 1.4. Đặc điểm giao thông tại nút đồng mức 7 1.4.1. Đặc điểm dòng xe . 7 1.4.2. Tầm nhìn tại nút giao thông 7 1.5. Đánh giá nút giao thông 9 1.5.1. Khả năng thông hành 9 1.5.2. Độ phức tạp của nút giao thông . 9 1.5.3. Độ nguy hiểm của nút giao thông . 10 1.5.4. Hệ số tai nạn tương đối ( Ka ) . 11 1.5.5. Kiểm tra năng lực phục vụ của nút giao thông . 11 1.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật khi thiết kế nút giao thông đồng mức 12 1.7 Các giải pháp tổ chức giao thông tại nút giao đồng mức 19 1.7.1. Khái quát chung 19 1.7.2. Tổ chức giao thông bằng đảo giao thông 20 1.7.3. Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu . 24 1.7.4. Một số giải pháp tổ chức giao thông để cải tạo nút giao đồng mức (ngã tư) 26 Chương II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG QUA NÚT GIẢNG VÕ – CÁT LINH 30 2.1. Khái quát giao thông vận tải đô thị Hà Nội . 30 2.1.1. Hiện trạng giao thông đường bộ . 30 2.1.2. Hiện trạng phương tiện, vận tải và ATGT Hà Nội . 33 2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại nút giao Giảng Võ – Cát Linh 35 2.2.1. Vị trí, đặc điểm hình học của nút giao Giảng Võ – Cát Linh 35 2.2.2. Lưu lượng giao thông qua nút trong giờ cao điểm . 38 2.3. Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút 43 2.4. Đánh giá hiện trạng tổ chức giao thông tại nút . 46 2.5. Dự báo lưu lượng giao thông qua nút Giảng Võ – Cát Linh 47 2.5.1. Phương pháp dự báo lưu lượng giao thông 47 2.5.2. Dự báo lưu lượng giao thông qua nút Giảng Võ – Cát Linh trong 5 năm tiếp theo( 2009-2014) 48 CHƯƠNG III 52 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẢI TẠO VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT GIAO THÔNG GIẢNG VÕ – CÁT LINH . 52 3.1. Cơ sở xây dựng phương án cải tạo và tổ chức giao thông tại nút 52 3.2. Phương án cải tạo và tổ chức giao thông tại nút Giảng Võ – Cát Linh 56 3.2.1. Thiết kế chu kỳ đèn tín hiệu nút Giảng Võ – Cát Linh . 56 3.2.2. Thiết kế cải tạo lại nút để đáp ứng lưu lượng đến năm tương lai thứ 5 . 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY