Đề xuất phương án quy hoạch tuyến bus 63 Bến phùng – Thống nhất

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. Mở đầu. 1 Chương I: TỔNG QUAN VỀ VTHKCC BẰNG XE BUS VÀ QUY HOẠCH TUYẾN VTHKCC BẰNG XE BUS. 3 1.1.Tổng quan về VTHKCC bằng xe bus:3 1.1.1. Khái niệm tuyến VTHKCC3 1.1.2. Phân loại tuyến VTHKCC4 1.2. Tổng quan về VTHKCC trong thành phố.7 1.2.1.Khái niệm và đặc điểm của VTHKCC.7 1.2.2.Vai trò của VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị.8 1.2.3.Các dạng mạng lưới tuyến VTHKCC.11 1.3. Tổng quan về quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt.13 1.3.1.Khái quát chung về quy hoạch GTVTĐT.13 1.3.2.Quy trình lập quy hoạch GTVT.15 1.3.3.Quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt.17 1.3.4.Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.22 Chương 2 : HIỆN TRẠNG VỀ VTHKCC BẰNG XE BUS Ở HÀ NỘI. 27 2.1.Hiện trạng TNKTXH và giao thông đô thị thành phố Hà Nội.27 2.1.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội.27 2.1.2.Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải ở Hà Nội.31 2.2. Hiện trạng VTHKCC bằng xe bus ở Hà Nội.41 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển VTHKCC bằng xe bus.41 2.2.2.Hiện trạng mạng lưới tuyến và cơ sở hạ tầng.43 2.2.3.Công tác quản lý và điều hành xe bus.51 2.2.4. Kết quả hoạt động VTHKCC bằng xe bus ở Hà Nội trong một số năm gần đây.54 2.3.Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt trên hướng tuyến Phùng – CV Thống Nhất.57 2.3.1.Hiện trạng cơ sở hạ tầng trên hướng tuyến.57 2.3.2. Hiện trạng nhu cầu đi lại trên tuyến:58 2.3.3. Xác định thiếu hụt và dự báo cho tương lai đến 2015. 64 Chương 2 : QUY HOẠCH TUYẾN BUS 63 “BẾN PHÙNG – CV.THỐNG NHẤT 67 3.1.1 Quan điểm và định hướng phát triển GTVT đô thị của Thành phố Hà Nội.67 3.1.2.Quan điểm và định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.68 3.1.3. Căn cứ pháp lý:69 3.1.4 Căn cứ vào nhu cầu đi lại trên tuyến.69 3.2 Phương án quy hoạch.70 3.2.1 Xác định điểm đầu tuyến - cuối tuyến.70 3.2.2. Xây dựng lộ trình tuyến .71 3.2.2.1.Các phương án lộ trình tuyến.71 3.2.2.2. Xác định các điểm dừng đỗ trên tuyến.73 3.2.2.3 Phân tích lựa chọn phương án lộ trình tuyến.77 3.2.2.4.Thuyết minh lộ trình tuyến (phương án chọn) :78 3.2.3. Lựa chọn phương tiện.83 3.2.3.1 Các phương tiện đang hoạt động trong mạng lưới VTHKCC bằng xe bus.86 3.2.3.2 Căn cứ lựa chọn phương tiện.87 3.2.4. Tính toán các chỉ tiêu vận hành - khai thác.90 3.2.4.1.Thời gian mở tuyến – đóng tuyển.90 3.2.4.2. Giãn cách chạy xe.90 3.2.4.3. Thời gian một chuyến.90 3.2.4.5 Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày.91 3.2.4.6. Hệ số thay đổi hành khách ( [IMG]file:///C:/Users/haha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]):92 3.2.4.7. Số lượng hành khách lớn nhất có thể vận chuyển được trong một chuyến xe là.92 3.2.4.8. Số lượng xe hoạt động.92 3.2.4.9. Tần suất chạy xe.93 3.2.4.10. Số chuyến của 1 xe chạy trong ngày.93 3.2.4.11. Năng suất.93 3.2.4.12 Lập thời gian biểu và biểu đồ chạy xe.94 3.3 Xác định nhu cầu đầu tư trên tuyến.94 3.3.1 Xác định chi phí đầu tư tài sản cố định.94 3.3.2 Chi phí vận hành phương án.96 3.3.2.1 Xác định nhu cầu đầu tư nhân lực.96 3.3.2.2. Chí phí vận hành phương án.98 3.4 Doanh thu của phương án.101 3.5. Đánh giá hiệu quả của phương án. 103 3.5.1 Đánh giá hiệu quả KT của phương án. 103 3.5.2 Đánh giá hiệu quả KT – XH của phương án.103 3.6 Kết luận và kiến nghị.107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY