Đề xuất phương án quy hoạch giao thông tĩnh quận cầu giấy đến năm 2020

Mục lục Trang Mục lục i Danh mục bảng biểu iii Danh mục hình vẽ iv Danh mục từ viết tắt v CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH GIAO THÔNG TĨNH3 1.1 Tổng quan về giao thông đô thị3 1.1.1 Khái niệm và cấu trúc của hệ thống giao thông đô thị .3 1.1.2 Đặc điểm vai trò của giao thông đô thị . .4 1.2.Giao thông tĩnh đô thị4 1.2.1 Khái niệm .4 1.2.2 Phân loại .5 1.2.3 Chức năng của hệ thống giao thông tĩnh đô thị .6 1.2.4 Vai trò của giao thông tĩnh trong quy hoạch phát triển GTVT đô thị .8 1.2.5 Nhu cầu giao thông tĩnh và các nhân tố ảnh hưởng .9 1.2.6 Biến động nhu cầu giao thông tĩnh đô thị . .14 1.2.7 Quy hoạch giao thông tĩnh .15 1.3 Các nguyên tắc xác định loại hình đỗ xe trong đô thị17 1.3.1 Các nguyên tắc xây dựng mạng lưới các điểm đỗ xe trong đô thị .17 1.3.2.Các tiêu chí cơ bản để xác định vị trí và lựa chọn loại hình đỗ xe trong đô thị . .18 1.3.3.Các phương pháp xác định quỹ đất đỗ xe công cộng trong đô thị .20 CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TĨNH QUẬN CẦU GIẤY32 2.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Hà Nội32 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội33 2.1.3 Hiện trạng sử dụng đất34 2.2 Hiện trạng giao thông vận tải Hà Nội35 2.2.1 Hiện trạng mạng lưới giao thông Hà Nội35 2.2.2 Hiện trạng phương tiện tham gia giao thông. 44 2.3 Hiện trạng hệ thống vận tải45 2.3.1 Vận tải hành hóa. 45 2.3.2 Vận tải hành khách công cộng. 46 2.3.3 Một số loại hình VTHKCC bổ sung khác.47 2.3.4 Vận tải cá nhân. 48 2.4 Hiện trạng giao thông tĩnh Hà Nội49 2.4.1 Hệ thống bến xe. 49 2.4.2 Hệ thống bãi đỗ và điểm đỗ. 49 2.4.3 Hiện trạng về quản lý điều hành các bến, bãi đỗ xe hiện nay.51 2.4.4 Đánh giá hiện trạng mạng lưới điểm, bãi đỗ xe trên thành phố Hà Nội hiện nay.52 2.5 Xác định nhu cầu giao thông tĩnh quận Cầu Giấy. 54 2.5.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội quận Cầu Giấy. 54 2.5.2 Nhu cầu giao thông tĩnh quận Cầu Giấy.58 2.5.3 Nhu cầu giao thông tĩnh quận Cầu Giấy.61 CHƯƠNG 3 QUY HOẠCH GIAO THÔNG TĨNH QUẬN CẦU GIẤY ĐẾN NĂM 202066 3.1 Quan điểm, mục tiêu và cácc nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu đỗ xe. 66 3.1.1 Quan điểm và mục tiêu. 66 3.1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý điểm đỗ xe. 66 3.1.3 Các văn bản pháp lý về Quy hoạch giao thông tĩnh liên quan. 67 3.2 Định hướng phát triển giao thông vận tải đến năm 2020. 68 3.2.1 Định hướng phát triển không gian đô thị Hà Nội68 3.2.2 Định hướng phát triển giao thông Hà Nội đến năm 2020.69 3.3 Đề xuất giải pháp quy hoạch giao thông tĩnh quận Cầu Giấy. 75 3.3.1 Xác định loại hình đỗ xe. 75 3.3.2 Vị trí76 3.3.3 Cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư. 78 3.3.4 Tổ chức quản lý đỗ xe. 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY