Đề xuất phương án mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng.. 53 xe buýt Sơn Tây – Xuân Mai

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼiv LỜI MỞ ĐẦUvi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TUYẾN2 VTHKCC BẰNG XE BUÝT2 1.1 Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư2 1.1.1. Khái niệm về đầu tư, phân loại đầu tư. 2 1.1.2 Khái niệm về dự án đầu tư, phân loại dự đầu tư. 4 1.1.3 Đặc điểm dự án đầu tư GTVT. 6 1.1.4 Nội dung và chu trình của dự án đầu tư. 7 1.1.5 Các hình thức quản lý dự án đầu tư. 8 1.2 Tổng quan về VTHKCC bằng xe buýt8 1.2.1 Khái niệm về VTHKCC8 1.2.2 Vai trò của VTHKCC8 1.2.3 Đặc điểm của VTHKCC bằng xe buýt10 1.3 Trình tự mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt.10 1.3.1 Điều tra nhu cầu đi lại và khảo sát điều kiện cơ sở hạ tầng. 10 1.3.2. Mục tiêu mở tuyến và xác định đối tượng phục vụ chủ yếu của tuyến. 11 1.3.3.Các phương án lựa chọn tuyến. 12 1.3.4. Xác định lộ trình tuyến & cơ sở hạ tầng trên tuyến. 12 1.3.5 Lựa chọn xe và xây dựng phương án chạy xe. 16 1.3.6. Xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả. 21 CHƯƠNG 2: LUẬN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT MỞ TUYẾN BUÝT SƠN TÂY - XUÂN MAI21 2.1 Hiện trạng và định hướng phát triển KT –XH TP Hà Nội21 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên HN,Xuân Mai,Sơn Tây. 21 2.1.2 Về KT – XH23 2.1.3 Định hướng phát triển KT – XH đến năm 2020. 24 2.2 Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải thành phố HN25 2.1.1 Hiện trạng hệ thống giao thông động. 25 2.1.2 Hiện trạng hệ thống giao thông tĩnh. 28 2.3 Hiện trạng hệ thống VTHKCC bằng xe buýt của thành phố Hà Nội30 2.3.1 Mạng lưới tuyến buýt và sản lượng khai thác. 30 2.3.2 Về phương tiện VTHKCC.33 2.3.3 Điểm dừng và bến xe buýt.34 2.3.4 Hệ thống giá vé. 34 2.3.5 Hiện trạng công tác quản lý giao thông vận tải đô thị Hà Nội35 2.3.6 Đánh giá hiện trạng hoạt động của VTHKCC39 2.4 Định hướng phát triển hệ thống VTHKCC ở HN đến 2010. 39 2.5 Hiện trạng và dự báo nhu cầu đi lại TP Hà Nội đến năm 2010. 40 2.5.1 Hiện trạng nhu cầu đi lại TP HN40 2.5.2 Dự báo nhu cầu đi lại của HN đến năm 2020. 40 2.6 Sự cần thiết của việc lập dự án đầu tư tuyến buýt Sơn Tây - Xuân Mai42 2.6.1 Khảo sát hiện trạng điều kiện giao thông trong khu vực tuyến. 42 2.6.2.Điều tra khảo sát nhu cầu đi lại bằng xe buýt của các đối tượng trong khu vực. 44 2.6.3. Kết luận về sự cần thiết52 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN MỞ TUYẾN VTHKCC BẰNG53 XE BUÝT SƠN TÂY – XUÂN MAI. 53 3.1 Cơ sở pháp lý của việc mở tuyến. 53 3.1.1 Căn cứ pháp lý. 53 3.1.2 Căn cứ vào hiện trạng nhu cầu đi lại ở khu vực tuyến buýt đi qua. 54 3.2 Phương án mở tuyến Sơn Tây – Xuân Mai và bố trí cơ sở hạ tầng trên tuyến. 54 3.3 Lựa chọn phương tiện. 57 3.3.1 Lựa chọn sơ bộ. 57 3.3.2 Lựa chọn chi tiết57 3.4 Các chỉ tiêu khai thác vận hành trên tuyến. 58 3.5 Lập thời gian biểu và biểu đồ chạy xe. 62 3.5.1 Lập thời gian biểu chạy xe. 62 3.5.2 Lập biểu đồ chạy xe. 62 3.6 Phân tích hiệu quả của dự án. 63 3.6.1 Phân tích chi phí, doanh thu. 63 3.6.2 Đánh giá hiệu quả KT – XH66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 74 Danh mục tài liệu tham khảo. 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY