Đề xuất phương án mở tuyến bus : Bến xe phùng - Yên nghĩa

MỤC LỤC MỤC LỤCi DANH MỤC BẢNG BIỂUiii DANH MỤC HÌNH VẼiii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTiv Mở đầu. 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VTHKCC VÀ QUY HOẠCH TUYẾN VTHKCC TRONG ĐÔ THỊ4 1.1.Khái niệm và phân loại tuyến VTHKCC4 1.1.1. Khái niệm tuyến VTHKCC4 1.1.2. Phân loại tuyến VTHKCC5 1.2. Tổng quan về VTHKCC trong thành phố.8 1.2.1.Khái niệm và đặc điểm của VTHKCC.9 1.2.2.Vai trò của VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị.10 1.2.3.Các dạng mạng lưới tuyến VTHKCC.11 1.3. Tổng quan về quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt.12 1.3.1.Khái quát chung về quy hoạch GTVTĐT.12 1.3.2.Quy trình lập quy hoạch GTVT.15 1.3.3.Quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt.17 1.3.4.Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.22 [IMG]file:///C:/Users/haha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT Ở HÀ NỘI VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI TRÊN TUYẾN BXE PHÙNG – BXE YÊN NGHĨA27 2.1. Hiện trạng Tự Nhiên – Kinh Tế - Xã Hội và giao thông đô thị thành phố Hà Nội27 2.1.1 Điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội của Hà Nội.27 2.1.2 Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải ở Hà Nội.28 2.2. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.35 2.2.1. Quá trình phát triển VTHKCC bằng xe buýt35 2.2.2. Mạng lưới tuyến và cơ sở hạ tầng. 36 2.2.3. Công tác quản lý và điều hành xe buýt40 2.2.4. Kết quả hoạt động và nhận xét về VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội trong một số năm gần đây41 2.3. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt trên hướng tuyến Bến xe Phùng – Bxe Yên Nghĩa 43 2.3.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng trên hướng tuyến.43 2.3.2. Hiện trạng nhu cầu đi lại trên tuyến. 45 2.3.3. Xác định thiếu hụt và dự báo cho tương lai đến 2015. 48 2.3.4.Mối quan hệ giữa tuyến và mạng lưới tuyến. 49 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN MỞ TUYẾN : BẾN XE PHÙNG - YÊN NGHĨA50 3.1 Căn cứ đề xuất phương án. 50 3.1.1 Quan điểm và định hướng phát triển GTVT đô thị của Thành phố Hà Nội50 3.1.2 Quan điểm và định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội51 3.1.3 Căn cứ pháp lý. 51 3.1.4 Căn cứ vào nhu cầu đi lại trên tuyến. 52 3.1.5.Mục tiêu mở và quy hoạch tuyến. 52 3.2 Phương án quy hoạch. 53 3.2.1 Xác định điểm đầu tuyến - cuối tuyến. 53 3.2.2 Xây dựng lộ trình tuyến. 54 3.2.3 Lựa chọn phương tiện. 59 3.2.4 Tính toán các chỉ tiêu vận hành - khai thác. 64 3.2.5. Lập thời gian biểu và biểu đồ chạy xe.68 3.2.6.Công tác tổ chức lao động cho lái phụ xe. 70 3.3 Tính toán chi phí và doanh thu của phương án. 71 3.3.1 Chi phí đầu tư vào phương án. 71 3.3.2 Chi phí vận hành phương án. 72 3.3.3 Doanh thu của phương án. 75 3.4 Đánh giá hiệu quả của phương án. 77 3.4.1 Đánh giá hiệu quả KT – XH của phương án. 77 3.4.2 Đánh giá hiệu quả MT của phương án. 77 3.5Kết luận và kiến nghị79 TÀI LIỆU THAM KHẢO81 PHỤ LỤC0

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY