Đề xuất phương án mở tuyến 62: Bến xe nước ngầm - Đức Giang

MỤC LỤC Mục lục. I Phụ lục. IV Danh mục các bảng biểu. IV Danh mục các hinh vẽ. V Danh mục các từ viết tắtVI Mở đầu. vii Chương 1:Tổng Quan Về Tuyến Và Quy Hoạch Tuyến VTHKCC Bằng Xe Buýt1 1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của VTHKCC bằng xe buýt1 1.1.1. Khái niệm1 1.1.2. Đặc điểm của VTHKCC bằng xe buýt1 1.1.3. Vai trò của VTHKCC bằng xe buýt2 1.2. Tổng quan về tuyến VTHKCC bằng xe buýt2 1.2.1. Khái niệm tuyến VTHKCC bằng xe buýt2 1.2.2. Phân loại tuyến VTHKCC bằng xe buýt3 1.3. Tổng quan về quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt7 1.3.1. Khái quát chung về quy hoạch giao thông vận tải đô thị7 1.3.2. Quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt9 1.3.3. Quy trình quy hoạch giao thông vận tải12 1.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá tuyến VTHKCC bằng xe buýt13 1.4.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng vận tải13 1.4.2. Hệ thống chỉ tiêu trên tuyến VTHKCC bằng xe buýt16 1.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá các phương án quy hoạch. 19 Chương 2 : Hiện Trạng VTHKCC Bằng Xe Buýt ở Hà Nội23 2.1. Hiện trạng TNKTXH và giao thông đô thị thành phố Hà Nội23 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội.23 2.1.2 Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải ở Hà Nội.25 2.2. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.35 2.2.1. Mạng lưới tuyến và cơ sở hạ tầng.35 2.2.2. Quá trình phát triển VTHKCC bằng xe buýt .40 2.2.3. Công tác quản lý và điều hành xe buýt.42 2.3. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt trên hướng tuyến. 44 (Bến xe Nước Ngầm – Đức Giang ).44 2.3.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng trên hướng tuyến.44 2.3.2. Hiện trạng nhu cầu đi lại trên tuyến.47 2.3.3. Xác định thiếu hụt và dự báo cho tương lai đến 2015. 54 Chương 3: Đề Xuất Phương Án Mở Tuyến 62 : Bến Xe Nước Ngầm - Đức Giang. 57 3.1 Căn cứ đề xuất phương án.57 3.1.1 Quan điểm và định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.57 3.1.2 Căn cứ pháp lý.57 3.1.3 Căn cứ vào nhu cầu đi lại trên tuyến.58 3.2 Phương án quy hoạch.59 3.2.1 Xác định điểm đầu tuyến - cuối tuyến.59 3.2.2 Xây dựng lộ trình tuyến .61 3.2.2.1 Phương án 1:61 3.2.2.2 Phương án 2:62 3.2.2.3 Xác định điểm dừng đỗ trên tuyến.62 3.2.2.4 Phân tích lựa chọn phương án lộ trình tuyến.62 3.2.2.5 Thuyết minh lộ trình tuyến (phương án chọn)63 3.2.3 Lựa chọn phương tiện.68 3.2.3.1 Các phương tiện đang hoạt động trong mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt .73 3.2.3.2 Căn cứ lựa chọn phương tiện.73 3.2.4 Tính toán các chỉ tiêu vận hành - khai thác.76 3.3 Xác định nhu cầu đầu tư trên tuyến. 81 3.3.1 Xác định chi phí đầu tư tài sản cố định. 81 3.3.2 Chi phí vận hành phương án.84 3.3.2.1 Xác định nhu cầu đầu tư nhân lực.84 3.3.2.2 các loại Chi phí.85 3.4 Doanh thu của phương án.90 3.5 Đánh giá hiệu quả của phương án. 92 3.5.1 Đánh giá hiệu quả KT của phương án. 92 3.5.2 Đánh giá hiệu quả KT – XH của phương án. 93 3.6 Kết luận và kiến nghị.97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY