Đề xuất phương án hoàn thiện công tác tổ chức vận tải cho tuyến buýt 56 nam Thăng Long – Núi Đôi

MỤC LỤC Lời nói đầu. CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VTHKCC TRONG THÀNH PHỐ 1.1. Tổng quan chung về vận tải hành khách công cộng 1 1.1.1. Khái niệm về VTHKCC . .1 1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến VTHKCC bằng xe buýt 4 1.1.3. Đặc điểm của VTHKCC bằng xe buýt 5 1.1.4. Vai trò của VTHKCC bằng xe buýt .7 1.2. Tổng quan vềcông tác tổ chức VTHKCC bằng xe buýt .8 1.2.1. Khái niệm 8 1.2.2. Điều tra nhu cầu đi lại trên tuyến buýt .9 1.2.3. Xác định lộ trình tuyến và cơ sở hạ tầng trên tuyến 11 1.2.4. Nhiệm vụ công tác tổ chức VTHKCC bằng xe buýt .13 1.2.5. Các chi phí cần thiết khi hoàn thiện lại phương án tổ chức chạy xe .24 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức VTHKCC bằng xe buýt 24 1.3.1. Cơ sở hạ tầng GTVT .24 1.3.2. Phương tiện vận tải .26 1.3.3. Nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến .26 CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG XÍ NGHIỆP VÀ CÔNGTÁC TCVT TRÊN TUYẾN BUÝT 56 “ NAM THĂNG LONG – NÚI ĐÔI “ 2.1. Khái quát về xí nghiệp xe điện Hà Nội 28 2.1.1. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực SXKD của xí nghiệp 28 2.1.2. Hiện trạng công tác tổ chức quản lý của Xí Nghiệp Xe Điện Hà Nội 31 2.1.3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 32 2.1.4. Định hướng phát triển của xí nghiệp .34 2.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật của tuyến .35 2.2.1. Lộ trình và các điểm dừng đỗ, đầu cuối tuyến 56 .35 2.2.2. Các điểm thu hút trong vùng phục vụ trực tiếp của tuyến .40 2.2.3. Hiện trạng đoàn phương tiện trên tuyến 41 2.2.4. Hiện trạng về hạ tầng giao thông trên tuyến .44 2.3. Hiện trạng và dự báo luồng hành khách trên tuyến .44 2.3.1. Hiện trạng luồng hành khách trên tuyến 56 2.3.2. Dự báo lưu lượng HK trên tuyến 2.4. Hiện trạng công tác tổ chức vận tải trên tuyến .53 2.4.1. Đặc điểm dịch vụ vận tải trên tuyến 53 2.4.2. Hiện trạng nội dung tổ chức vận tải trên tuyến .55 CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VẬN TẢI CHO TUYẾN BUÝT 56 “ NAM THĂNG LONG – NÚI ĐÔI “ 3.1. Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và căn cứ hoàn thiện công tác tổ chức vận tải trên tuyến 56 3.1.1. Quan điểm về hoàn thiện công tác tổ chức vận tải trên tuyến 59 3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện công tác tổ chức vận tải trên tuyến 59 3.1.3. Các căn cứ để xuất giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức VTHKCC cho tuyến .59 3.1.4. Các yêu cầu khi hoàn thiện tổ chức vận tải trên tuyến 59 3.2. Phân tích ưu nhược điểm và nguyên nhân của công tác tổ chức vận tải hiện tại 60 3.2.1. Công tác định mức tốc độ .60 3.2.2. Công tác chọn xe và xác định nhu cầu về PTVT 60 3.2.3. Công tác lập biểu đồ chạy xe 61 3.3. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức vận tải trên tuyến buýt 56 61 3.3.1. Xác định định mức tốc độ .61 3.3.2. Lập biểu đồ chạy xe theo định mức tốc độ mới 66 3.4. Lợi ích và chi phí khi thực hiện phương án mới 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY