Đề xuất phương án giảm thiểu tác động môi trường của tuyến vthkcc số 32

MỤC LỤCi MỞ ĐẦU1 1. Đặt vấn đề. 1 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 2 3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 5. Nội dung báo cáo nghiên cứu. 2 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN VTHKCC BẰNG XE BUÝT . 3 1.1. Tổng quan về tuyến VTHKCC3 1.1.1. Hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTTHKCC)3 1.1.2. Tuyến VTHKCC 4 1.2. Tác động môi trường của tuyến VTHKCC 7 1.2.1. Môi trường và đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC 7 1.2.2. Tác động môi trường của tuyến vận tải hành khách công cộng. 10 1.3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC 21 1.3.1. Cơ sở pháp lý về ĐTM trong GTVT. 21 1.3.2. Các chỉ tiêu cơ bản. 22 1.3.3. Phương pháp đo lường tính toán. 24 1.3.4. Lựa chọn phương pháp ĐTM tuyến VTHKCC bằng xe buýt 25 1.4. Kết luận chương. 27 CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VTHKCC VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN TUYẾN BUÝT SỐ 32 ( GIÁP BÁT – NHỔN) 28 2.1. Tổng quan về VTHKCC ở thủ đô Hà Nội 28 2.1.1. Hiện trạng lưới tuyến buýt ở Hà Nội 28 2.1.2. Hiện trạng phương tiện xe buýt 29 2.1.3. Hiện trạng điểm dừng và điểm đầu cuối xe buýt 29 2.1.4. Kết quả hoạt động. 30 2.2. Hiện trạng hoạt động của VTHKCC trên tuyến 32 (Giáp Bát – Nhổn) 32 2.2.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. 32 2.2.2. Hiện trạng hoạt động của VTHKCC trên tuyến buýt số 32. 35 2.3. Đánh giá tác động môi trường của VTHKCC trên tuyến 32. 38 2.3.1. Môi trường không khí 38 2.3.2. Tiếng ồn, rung động. 41 2.3.3. Chiếm dụng đường và không gian. 42 2.3.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội 42 2.4. Kết luận chương. 52 CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN VTHKCC SỐ 32 (GIÁP BÁT – NHỔN) 53 3.1. Các giải pháp chung giảm thiểu tác động môi trường của PTVT trong đô thị 53 3.1.1. Giải pháp về quản lý. 53 3.1.2. Giải pháp về mặt kỹ thuật 55 3.2. Lựa chọn giải pháp giảm thiểu tác động môi trường cho tuyến xe buýt số 32. 61 3.2.1.Giải pháp về mặt kỹ thuật cho tuyến buýt 32. 61 2.2.2. Giải pháp về quản lý cho tuyến buýt 32. 62 3.2.3. Lựa chọn, đánh giá giải pháp sử dụng nhiên liệu khí nén thiên nhiên CNG: Giải pháp sử dụng nguồn năng lượng sạch: Chuyển đổi xe Buýt từ sử dụng dầu diezel sang dùng khí nén thiên nhiên CNG (Compressed Natural Gas). 63 3.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các phương án. 68 3.3. Kết luận chương. 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY