Đề xuất phương án cải tạo tuyến đường 23B

MỤC LỤC Trang Mục lục .i Danh bảng biểu, hình vẽ iii Danh mục các chữ viết tắt .v MỞ ĐẦU1 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG 5 1.1. Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư. 5 1.1.1. Khái niệm và phân loại đầu tư. 5 1.1.2. Khái niệm, phân loại, vai trò và yêu cầu đối với dự án đầu tư. 7 1.1.3. Chu trình của DA ĐT và nội dung của lập DA ĐT. 9 1.1.4. Thẩm định dự án và quyết định đầu tư. 14 1.1.5. Dự án đầu tư trong giao thông vận tải. 16 1.2. Tổng quan về giao thông vận tải và đường đô thị. 17 1.2.1. Hệ thống giao thông vận tải đô thị. 17 1.2.2. Khái niệm, chức năng và phân loại đường đô thị. 20 1.2.3 So sánh đường đô thị và đường bộ (đường ngoài đô thị). 24 1.2.4 Các yếu tố của đường đô thị. 26 Chương II: SỰ CẦN THIẾT NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG 23B ĐOẠN HÀ NỘI – NGHĨA TRANG THANH TƯỚC (Km3+800 – Km15+29,0)33 2.1. Khái quát hiện trạng của Thủ đô Hà Nội.33 2.1.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.33 2.1.2 Hiện trạng giao thông và vận tải đô thị Hà Nội.35 2.1.3. Định hướng phát triển thủ đô Hà Nội trong tương lai.37 2.2. Các quy hoạch có liên quan tới dự án.40 2.2.1. Quy hoạch phát triển tổng thể thủ đô đến năm 2020.40 2.2.2. Quy hoạch phát triển giao thông.41 2.3. Hiện trạng và điều kiện tự nhiên khu vực tuyến đường 23B đi qua.43 2.3.1. Vị trí tuyến đường:43 2.3.2. Đặc điểm địa hình, khí tượng thuỷ văn khu vực.43 2.3.3. Tình trạng mặt đường và đặc điểm địa chất trên tuyến.45 2.3.4. Hiện trạng thoát nước trên tuyến. 49 2.4. Dự báo nhu cầu đi lại trên tuyến.51 2.4.1. Xác định phương pháp dự báo.51 2.4.2. Kết quả của quá trình điều tra.54 2.5. Sự cần thiết phải đầu tư. 58 Chương III: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG 23B ĐOẠN HÀ NỘI – NGHĨA TRANG THANH TƯỚC (Km3+800 – Km15+29,0) 59 3.1. Những căn cứ để lập dự án. 59 3.1.1 Những căn cứ pháp lý: 59 3.1.2 Các quy trình, quy phạm thiết kế tuyến đường được sử dụng. 59 3.2. Hình thức đầu tư, quy mô cấp hạng công trình. 60 3.2.1. Hình thức đầu tư.60 3.2.2. Quy mô cấp hạng công trình.60 3.3. Giải pháp thiết kế tuyến.62 3.3.1. Nghiên cứu các phương án tuyến.62 3.3.2. So sánh và lựa chọn phương án.63 3.3.3. Thiết kế tuyến theo phương án lựa chọn (phương án 1).65 3.4. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện dự án.72 3.4.1. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng.72 3.4.2. Tổ chức thực hiện dự án.74 3.5. Đánh giá tác động môi trường.75 3.5.1. Căn cứ pháp lý về môi trường.75 3.5.2. Những tác động của môi trường liên quan đến giai đoạn xây dựng.75 3.5.3. Những tác động của môi trường liên quan đến vận hành sau khi xây dựng.76 3.6 Tổng mức đầu tư. 77 3.6.1. Căn cứ lập chi phí dự toán. 77 3.6.2. Tổng mức đầu tư. 77 3.7. Phân tích kinh tế - xã hội của dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường 23B. 79 3.7.1. Những vấn đề chung của phân tích kinh tê – xã hội của dự án. 79 3.7.2. Xác định chi phí kinh tế - xã hội của dự án. 81 3.7.3. Xác định lợi ích kinh tế - xã hội.82 3.7.4. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế xã - hội của dự án. 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY