Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác điều hành xe buýt cho Trung tâm điều hành xe buýt thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội

MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt. .i Danh mục bảng biểu. ii Danh mục sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ. iii Lời mở đầu. Chương 1. Tổng quan về VTHKCC và công tác điều hànhVTHKCC bằng xe buýt.0 1.1. Tổng quan về GTĐT và VTHKCC bằng xe buýt.0 1.1.1. Tổng quan về đô thị.0 1.1.2. Khái niệm về GTVT đô thị.2 1.1.3. Tổng quan về VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị.5 1.1.4. Khái quát về mạng lưới tuyến VTHKCC bằng xe buýt.7 1.2. Cơ sở lý luận về công tác điều hành VTHKCC.9 1.2.1. Khái niệm về điều hành.9 1.2.2. Các nội dung chính của điều hành VTHKCC bằng xe buýt.9 1.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt.20 1.3.1. Khái niệm về chất lượng dịch vụ.20 1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt.21 Chương 2. Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm điều hành xe buýt thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội.26 2.1. Tổng quan về Tổng công ty vận tải Hà Nội.26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.26 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty vận tải Hà Nội.28 2.2. Tổng quan về Trung tâm điều hành xe buýt thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội.30 2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm.30 2.2.2. Mô hình tổ chức. 31 2.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm điều hành xe buýt.31 2.3. Đánh giá thực trạng công tác điều hành của Trung tâm điều hành xe buýt.38 2.3.1. Quy trình điều hành của Trung tâm.38 2.3.2. Quy trình xử lý sự cố trên tuyến 42 2.4. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công cụ xử dụng trong công tác điều hành của TTĐH.42 2.4.1. Nguồn nhân lực.42 2.4.2. Công cụ sử dụng trong công tác điều hành của Trung tâm.42 2.5. Đánh giá về kết quả đạt được của Trung tâm.42 2.6. Đánh giá về chất lượng công tác điều hành.42 Chương 3. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác điều hành xe buýt cho Trung tâm điều hành xe buýt thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội.42 3.1. Mục đích của việc hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt.42 3.2. Căn cứ khao học và cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp.42 3.2.1. Căn cứ khoa học.42 3.2.2. Cơ sở thục tiễn.42 3.3. Nội dung các giải pháp.42 3.3.1. Ứng dụng tích hợp GPS và GIS trong quản lý hoạt động xe buýt của Trung tâm.42 3.3.2. Điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt chưa hợp lý (áp dụng cho tuyến buýt số 23).42 Kết luận và kiến nghị.42 Danh mụctài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY