Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê

1.Trong suốt thời kì lạm phát: a/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa bằng với tốc độ tăng GDP thực. b/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa lớn hơn với tốc độ tăng GDP thực. c/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa nhỏ hơn với tốc độ tăng GDP thực. d/ Không thể xác định mối liên hệ giữa GDP danh nghĩa và GDP thực. 2.Định luật Okun phản ánh mối quan hệ giữa: a/ Phần trăm thay đổi của GDP thực và phần trăm thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp. b/ Phần trăm thay đổi của DGP danh nghĩa và phần trăm thay đổi của lực lượng lao động. c/ Thay đổi tính bằng số tuyệt đối của GDP thực và phần trăm thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp. d/ Thay đổi tính bằng số tuyệt đối của GDP thực và thay đổi tính bằng số tuyệt đối của tỷ lệ thất nghiệp. 3.Một công dân Mỹ làm việc cho một công ty Mỹ tại Brazil, thu nhập của anh ta sẽ được tính vào: a/ GDP của Mỹ và GNP của Brazil c/ GNP của Mỹ và GNP của Brazil b/ GDP của Mỹ và GDP của Brazil d/ GNP của Mỹ và GDP của Brazil 4.Chính phủ muốn nâng cao đời sống của người lãnh lương hưu; do đó quyết định nâng lương hưu lên a%. Con số a% cần phải: a/ Bằng với tốc độ tăng của GDP thực c/ Bằng với tốc độ tăng CPI b/ Lớn hơn tốc độ tăng của GDP danh nghĩa. d/ Lớn hơn tốc độ tăng CPI. 5.“ Phần trăm thay đổi của CPI phản ánh hoàn toàn chính xác tình trạng lạm phát”. Phát biểu này là : a/ Đúng b/ Sai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY