Đề tài Xử lý ảnh các phương pháp dò biên

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH ẢNH 1.Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 1.1. Khái niệm về biên 1.2. Phân loại các kỹ thuật phát hiện biên 2. Quá trình phát hiện biên Chương II. CÁC PHƯƠNG PHÁP DÒ BIÊN 1. Sự phân đoạn và dò biên 1.1. Thao tác vùng 1.2. Dò biên thô 1.3. Kết hợp các vùng 2. Các phương pháp dò biên cơ bản 2.1. Phép lấy đạo hàm bậc nhất cho phương pháp dò biên 2.2. Phương pháp dò biên Sobel 2.3. Phép toán được quan tâm khác 3. Dò bậc hai 3.1. Xác định cắt điểm không 3.2. Dò biên màu 4. Phương pháp dò biên Phương pháp dò biên Laplace 5. Phương pháp dò biên hình chóp(pyramid EDGE detection) 6. Crack edge relation(Tách giới hạn biên) 7. Kỹ thuật đạo hàm tích chập – phương pháp Canny 8. Dò biên theo quy hoach động 8.1. Mô tả phương pháp 8.2. Thuật toán 9. Một số thuật toán khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY