Đề tài Xu hướng phát triển của phát thanh hiện đại trong thời kỳ mới

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG 1. Xuất hiện phát thanh hiện đại 1.1: Điều kiện kỹ thuật 1.2: Điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội 2. Xu hướng của phát thanh hiện đại 2.1 Thông tin nhanh 2.2 Nói ngắn, viết ngắn 2.3 Tăng tính đời thường và đáp ứng yêu cầu giải trí 2.4. Nâng cao tính chiến đấu cũng tức là nâng cao sức hấp dẫn với người nghe đài 2.5. Xây dựng hệ thống phát thanh có tính mở 2.6. Khai thác triệt để đặc điểm của truyền thanh và đổi mới phương pháp thể hiện trình bày và giọng đọc trên sóng phát thanh 2.7. Phát thanh đa phương tiện KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY