Đề tài Xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

TÓM TẮT Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị (NSVH-VMĐT) là nếp sống theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị, công nghiệp phát triển. Xu hướng và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng vì thế việc xây xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị là cần thiết đối với các đô thị nói chung và với Thành phố Đà Nẵng nói riêng. Mục đích của đề tài là cung cấp những thông tin thực tế về việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng qua phương pháp điều tra xã hội học, khảo sát bằng bảng câu hỏi cho các đối tượng là người dân Thành phố. Đồng thời đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa - văn minh, chống lại những hành vi thiếu văn hóa, vi phạm nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. ABSTRACT Urban cultural - civilized lifestyle is the lifestyle complying with standard values of national culture and meets the demand of good community life establishment in urban living conditions and industrial development. Trend and speed of urbanization are happening quickly, thus it is necessary for urbans in general and Da Nang city in particular to establish and implement urban cultural - civilized lifestyle. The purpose of this title is providing reality informations of establishment and implement urban cultural - civilized lifestyle in Da Nang city through socialogy investigation and questionair survey for Da Nang local people. In addition, it contributes opinions about establishment of cultural - civilized behaviour manners, opposes uncultural manners violating urban cultural - civilized lifestyle. 1. Đặt vấn đề Thành phố Đà Nẵng từ khi thành lập và trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997), sau đó được công nhận là đô thị loại I cấp quốc gia (2003), đã không ngừng vươn lên đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, cùng với đó là tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Bên cạnh đó còn nảy sinh nhiều tiêu cực: tệ nạn xã hội, thất nghiệp, vi phạm trật tự an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng, nhập cư ồ ạt tới thành phố Những tiêu cực này hạn chế sự phát triển và ảnh hưởng đến bộ mặt của TP. Nhận thấy ảnh hưởng của những tiêu cực, chính quyền TP đã có nhiều biện pháp và chương trình nhằm hạn chế những tiêu cực và xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị là một nội dung quan trọng. Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị được biểu hiện trong nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và có rất nhiều vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, để làm rõ việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn TP, đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Gồm: Thứ nhất là vệ sinh môi trường. Thứ hai là tình hình giao thông đô thị. Thứ ba là văn hóa ứng xử nơi công cộng. Thứ tư là kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường. Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn TP Đà Nẵng giới hạn ở một số quận: Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu. Đối tượng nghiên cứu: Người dân TP Đà Nẵng chia thành 4 nhóm: Học sinh, sinh viên; Công nhân, nhân viên; Công chức, viên chức và nhóm đối tượng khác: nội trợ, buôn bán nhỏ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra xã hội học, khảo sát bằng các bảng câu hỏi. Phân tích, tổng hợp dựa vào cơ sở lý luận, các thông tin từ kết quả thăm dò, điều tra, tìm hiểu để phân tích được thực trạng. Và các phương pháp cần thiết khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY