Đề tài Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm Bentonite

LỜI MỞ ĐẦU Từ khi ra đời cho đến nay những sản phẩm từ dầu mỏ và khí đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và tiêu dùng của mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp dầu khí ở Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm phát triển đang từng bước trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong công cuộc xây dựng và phất triển đất nước. Sự ra đời của luật dầu khí năm 1993 và được sửa đổi năm 200, luật đầu tư nước ngoài, đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là sự quan tâm của đảng và nhà nước ta với ngành công nghiệp dầu khí giúp nó có những bước phát triển nhảy vọt. Với lợi thế như vậy Tổng Công ty dầu khí Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước cũng như trong khu vực. Với mục tiêu xậy dựng ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh từ thượng nguồn đến hạ nguồn, phải dữ nguyên tắc độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạnh hóa trong hợp tác quốc tế, làm cơ sở cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC) là một đợn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam được giao nghiệm vụ chuyên sản xuất và kinh doanh hóa phẩm dầu khí và dung dịch khoan phục vụ cho việc khoan và thăm dò dầu khí. Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc là một đơn vị sản xuất chình của Công ty DMC. Với nhiệm vụ được giao là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm như: Barite API phục vụ cho khai thác dầu khí và các sản phẩm Feldspar, CaCO3, Dolomite phục vụ cho các ngành xây dựng, gốm sứ, thủy tinh Sau nhiều năm hoạt động Công ty DMC đã có sự tiến bộ rất rõ rệt và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ đóng góp cho sự phát triển của ngành dầu khí nước nhà. Từ lúc ngành dầu khí phỉa nhập khẩu 100% những loại dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí, trên cơ sở công nghệ của mình tạo ra đên này, Công ty đã thỏa mãn phần lớn nhu cầu của ngành, và từng bước xuất khẩu với chất lượng lớn. Hiện nay phần lớn tổng doanh thu bán hàng của Công ty là do nguốn hàng xuất khẩu đem lại Để đạt được thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của Công ty. Hàng năm xưởng sản xuất đã đem lại doanh thu từ việc sản xuất sản phẩm cho Công ty tương đối lớn, với dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ cán bộ có trình đọ chuyên môn cao. Hàng năm Xí nghiệp đã hoàn thành những kế hoạch mà Công ty giao. Ngoài việc sản xuất sản phẩm phục vụ ngành dầu khí, Công ty còn mở rộng sản xuất một số sản phẩm phục vụ một số ngành trong nước như: Gốm sứ, thủy tinh Với sự phát triển mạnh mẽ như vậy công ty cần xây dựng một định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp để công tác quản lý quá trình sản xuất diễn ra thông suốt hơn. Chính vì lý do đó với sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn cũng như các anh chị tai công ty em xin phép được xây dựng đồ án với đề tài nhu sau: “ Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm Bentonite” Chương 1: Tình hình chung và điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí và dung dịch khoan DMC-Miền Bắc Chương 2: Phần tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí và dung dịch khoan DMC-Miền Bắc Chương 3: Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm Bentonite. Nhưng do kiến thực còn hạn chế, vì vậy lần đầu tiên được trực tiếp tiếp xúc với những công việc cụ thể em không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực tập. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô cùng các bạn, để đồ án tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn. Tác giả xin chân thành cảm ơn sụ hướng dẫn tận tình của cô giáo – Phan Thị Thái, cùng các cô chú anh chị trong Chi nhánh Công ty cổ phần dung dịch khoan và hóa phẩm dầu DMC – Miền Bắc đã nhiệt tình giúp đơ và tạo điều kiện để tác giả hoàn thành đồ án này. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực hiện Lưu Xuân Thắng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. 3 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN 3 SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC 3 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DMC – MIỀN BẮC 4 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty. 4 1.1.3. Lĩnh vực đăng kí kinh doanh. 6 1.2 CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT KỸ THUẬT 6 1.2.1 Vị trí địa lý: 6 1.2.2 Đặc điểm khí hậu: 6 1.2.3 Điều kiện xã hội: 6 1.2.4 Điều kiện kinh tế: 7 1.3 Công nghệ sản xuất của doanh nghiệp: 7 1.3.1. Công nghệ sản xuất. 7 1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất bột Barite trên hệ thống 5R. 7 1.3.3. Trang thiết bị chủ yếu của Công ty. 12 1.4.Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của Công ty DMC – Miền Bắc. 13 1.4.1. Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất của Công ty. 13 1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 15 1.4.3. Chế độ làm việc của Công ty. 18 1.4.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty. 18 1.5. Phương hướng phát triển Công Ty trong tương lai. 18 1.5.1. Mục tiêu tổng quát: 18 1.5.2. Mục tiêu cụ thể: 19 Kết luận chuơng 1: 20 CHƯƠNG 2. 21 PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 CỦA CÔNG TY TNHH MTV DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC. 21 2.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV HPDK DMC – MIỀN BẮC NĂM 2010. 22 2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ. 24 2.2.1. Phân tích tình hình sản xuất của Công ty DMC - Miền Bắc. 24 2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. 26 Bảng chất lượng Barite theo tiêu chuẩn API 27 2.2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm. 28 Bảng phân tích tình hình tiêu thụ theo khối lượng sản phẩm. 28 2.2.4. Phân tích tính nhịp nhàng của quá trình sản xuất và tiêu thụ. 32 Bảng phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2010. 33 Bảng phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2010. 35 Hình 2.3: Biểu đồ nhịp nhàng của quá trình tiêu thụ. 35 Bảng cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ của Công ty năm 2010. 36 2.3.2. Phân tích năng lực sản xuất của Công ty. 44 Bảng phân tích năng lực sản xuất của DMC - Miền Bắc. 46 2.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG. 47 2.4.1. Phân tích mức độ đảm bảo về số lượng, cơ cấu lao động. 47 2.4.2. Phân tích chất lượng lao động. 49 2.4.3. Phân tích năng suất lao động. 51 Bảng phân tích năng suất lao động của Công ty. 52 2.4.4. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và lương bình quân. 52 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu tiền lương. 53 2.4.5. Phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tốc độ tăng tiền lương. 53 2.5 PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 54 2.5.1 Phân tích giá thành Barite theo khoản mục chi phí. 54 2.5.2. Phân tích kết cấu giá thành Barite theo khoản mục chi phí. 55 2.5.3 Phân tích tỷ lệ và mức giảm giá thành sản phẩm Barite. 56 2.6 . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV HPDK DMC – MIỀN BẮC. 57 2.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty. 57 2.6.2. Phân tích mức độ đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. 64 2.6.3. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty. 67 2.6.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn kinh doanh 71 2.6.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 73 2.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 77 CHƯƠNG 3. 79 XÂY DỰNG MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO MỘT TẤN SẢN PHẨM BENTONITE 79 3.1. Lựa chọn đề tài: 80 3.1.1 Sự cần thiết của đề tài: 80 3.1.2. Mục đích đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. 81 3.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài xây dựng mức. 81 3.2.1. Cơ sở lý luận công tác xây dựng đinh mức tiêu hao vật tư các chỉ tiêu sản xuất sản phẩm Bentonite. 81 3.2.2.Cơ sở thực tiễn công tác xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu. 84 3.3.Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho quy trình sản xuất sản phẩm Bentonite 90 3.3.1, Hoạt hóa quặng Bentonite trên dây chuyền. 90 3.3.2.Phơi quặng sét đã qua hoạt hóa đến độ ẩm cần thiết 93 3.3.3.Nghiền quặng đã qua khâu hoạt hóa phơi để thu được sản phẩm bột Bentonite. 95 3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các quy định định mức. 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 3. 108 KẾT LUẬN CHUNG. 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY