Đề tài Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Thị trường Chứng khoán là một thị trường kinh tế, Thương mại rất năng động và có tầm quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Đã tồn tại và Phát triển từ khá sớm, thị trường Chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò của mình. Trong các nước Phát triển nói chung, chỉ số của thị trường Chứng khoán còn được xem như là một trong những số đo chỉ số Phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thị trường Chứng khoán dường như còn đang nằm trong giai đoạn khởi đầu và chưa phát triển, cũng như chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của giới Kinh doanh và đầu tư. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là người dân Việt Nam chưa hiểu rõ và mạo hiểm Đầu tư vào thị trường thị trường chứng khoán. Vì thế việc được cung cấp thông tin về thị trường Chứng khoán và thử tham gia Đầu tư Chứng khoán mà không sợ rủi ro về Tài chính là một việc rất có ý nghĩa và là một bước nối để thu hút mọi người quan tâm và tham gia Đầu tư chứng khoán. Từ những ý tưởng đó, chúng em đã nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam”. Đề tài này sẽ Phát triển một ứng dụng website cung cấp các thông tin cơ bản về thị trường Chứng khoán và tạo lập “Trò chơi Chứng khoán ảo”. Tham gia trò chơi này mọi người sẽ có cơ hội thử tham gia Đầu tư Chứng khoán để tích luỹ kinh nghiệm trước khi đầu tư vào thị trường thật. Ngoài ra, website còn cung cấp “Dịch vụ tư vấn chứng khoán”. Đối tượng của dịch vụ này không chỉ là những người tham gia Đầu tư trên thị trường ảo mà còn cần thiết đối với các nhà Đầu tư Chứng khoán trên thị trường thật. Dịch vụ này sẽ cung cấp thường xuyên thông tin về biến động của giá cả cổ phiếu theo nhiều chuẩn chọn trước và đặc biệt là dịch vụ dự đoán biến động giá cả cổ phiếu Chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Các thông tin tư vấn này sẽ chuyển đến người chơi thông qua: email, nhắn tin tới số ICQ, nhắn tin điện thoại di động và gọi điện thoại trực tiếp. Nội dung của luận văn được trình bày bao gồm 3 phần và 10 chương: PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1. Tổng quan: Giới thiệu sơ lược về thị trường Chứng khoán và mô hình thị trường Chứng khoán ảo; đồng thời xác định mục tiêu của đề tài. Chương 2. Tổng quan về thị trường chứng khoán: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán. Chương 3. Mô hình thị trường Chứng khoán ảo: Mô tả mô hình thị trường Chứng khoán ảo và mối tương quan giữa thị trường ảo và thị trường thật. PHẦN II: CÁC KỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀ HỖ TRỢ Chương 4. Ứng dụng kỹ thuật Static Agent trên môi trường .NET để thực hiện dịch vụ tư vấn Đầu tư chứng khoán. nội dung của Dịch vụ tư vấn Chứng khoán. Chương 5. Ứng dụng lý thuyết Logic mờ: Truy hồi tuyến tính mờ - Fuzzy Linear Regression để dự đoán sự biến động giá cả cổ phiếu Chứng khoán tại thị trường Việt Nam đồng thời ứng dụng vào website StockGame Chương 6. Các công nghệ truyền tải thông tin tư vấn: tìm hiểu và ứng dụng công nghệ nhắn tin Điện thoại di động, công nghệ TAPI, công nghệ tổng hợp tiếng nói vào website stockgame. PHẦN III: ỨNG DỤNG Chương 7. Website StockGame - Thị trường Chứng khoán ảo . Giới thiệu ứng dụng website StockGame. Chương 8. Phân tích thiết kế Chương 9. Thực hiện và kiểm tra. Chương 10. Tổng kết: Đánh giá lại các vấn đề đã giải quyết trong đề tài và đưa ra hướng Phát triển trong tương lai. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii LỜI MỞ ĐẦU iii MỤC LỤC v DANH SÁCH HÌNH .vii DANH SÁCH BẢNG . ix PHẦN I. MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN . . .2 1.1 Tổng quan .2 1.2 Mục tiêu của đề tài 3 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 5 2.1 Lịch sử thị trường Chứng khoán 5 2.2 Các khái niệm cơ bản trong thị trường chứng khoán . .7 2.3 Các hoạt động chính trong thị trường Chứng khoán .12 2.4 Thị trường Chứng khoán tại Việt Nam . 16 CHƯƠNG 3 Xây dựng MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG Chứng khoán ẢO .19 3.1 Giới thiệu chung . .19 3.2 Cấu trúc của mô hình thị trường Chứng khoán ảo .19 3.3 Các hoạt động chính của thị trường Chứng khoán ảo .22 PHẦN II. CÁC KỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀ HỖ TRỢ . 28 CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT STATIC AGENT TRÊN MÔI TRƯỜNG .NET ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN Đầu tư Chứng khoán 29 4.1 Đặt vấn đề .29 4.2 Đôi nét về Static Agent 29 4.3 Dịch vụ tư vấn chứng khoán . .30 CHƯƠNG 5 ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT LOGIC MỜ : TRUY HỒI TUYẾN TÍNH MỜ - FUZZY LINEAR REGRESSION ĐỂ DỰ ĐOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM . 36 5.1 Tổng quan về Dự đoán giá cả cổ phiếu . 36 5.2 Phương pháp Truy hồi tuyến tính mờ - Fuzzy Linear Regression. 38 5.3 Ứng dụng Truy hồi tuyến tính mờ để dự đoán giá cả 49 CHƯƠNG 6 CÁC CÔNG NGHỆ CHUYỂN TẢI THÔNG TIN TƯ VẤN .55 6.1 Đặt vấn đề .55 6.2 Nhắn tin đến Điện thoại di động từ mạng Internet 55 6.3 Công nghệ TAPI 58 6.4 Công nghệ tổng hợp tiếng nói. 67 PHẦN III. ỨNG DỤNG 71 CHƯƠNG 7 WEBSITE STOCKGAME – THỊ TRƯỜNG Chứng khoán ẢO .72 7.1 Giới thiệu . .72 7.2 Phân hệ người chơi .73 7.3 Phân hệ Quản trị hệ thống .77 7.4 Phân hệ người truy cập .80 7.5 Phân hệ hệ thống tự động . . 80 CHƯƠNG 8 PHÂN TÍCH -THIẾT KẾ 82 8.1 Lược đồ UseCase 82 8.2 Danh sách các đối tượng . 91 8.3 Đặc tả mộ số UseCase chính . 98 8.4 Thiết kế dữ liệu 111 8.5 Thiết kế giao diện 135 8.6 Thiết kế xử lý .144 CHƯƠNG 9 THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA . 161 9.1 Công cụ và môi trường Phát triển ứng dụng .161 9.2 Mô hình cài đặt .162 9.3 Cấu trúc từng thành phần của mô hình cài đặt . 162 CHƯƠNG 10 TỔNG KẾT . 165 10.1 Kết luận 165 10.2 Hướng phát triển . .166

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY