Đề tài Xây dựng chương trình quản lý kho hàng công ty máy tính Phượng Hoàng

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết tính năng của máy tính được khai thác một cách triệt để. Nếu như vài ba năm trước máy tính ở nước ta được sử dụng chủ yếu như là một công cụ để soạn thảo văn bản thông thường, hoặc các công việc lập trình, quản lý phức tạp, xử lý dữ liệu biểu bảng, thương mại, khoa học v.v thì giờ đây, cùng với sự vươn xa của mạng internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính còn là phương tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia đình mà trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu. Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Tin học được ứng dụng trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc áp dụng tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, du lịch là một xu hướng tất yếu. Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệt thống đó. ở nước ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang ngày một nhiều hơn đa dạng hơn. Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống theo dõi quản lý kho hàng tại công ty máy tính Phượng Hoàng. Đối với công việc theo dõi quản lý kho hàng việc ghi sổ đối với từng mặt hàng nhập hoặc xuất cũng rất vất vả. hơn nữa việc tìm kiếm thông tin từng mặt hàng trong kho với số lượng lớn là điều vô cùng khó khăn nếu làm thủ công. Khó khăn hơn khi muốn thống kê nhanh lượng hàng tồn trong kho và các báo cáo nhập xuất hàng. Thực hiện bằng thủ công còn có nhược điểm lớn là độ chính xác không cao, thời gian xử lý công việc rất lâu và khó bảo quản các giấy tờ theo thời gian. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1 LỜI NÓI ĐẦU4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LỶ KHO HÀNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH PHƯỢNG HOÀNG6 1.1.Mục tiêu của đề tài6 1.2. Giới thiệu về công ty máy tính Phượng Hoàng. 6 1.3. Hiện trạng hệ thống. 8 1.4. Mô tả quy trình quản lý. 8 1.4.1Quy trình nhập hàng:8 1.4.2 Quy trình xuất bán:11 1.4.3 Quy trình đổi hàng. 12 1.4.4 Quy trình bảo hành cho khách. 14 1.4.5 Quy trình đổi, bảo hành với nhà cung cấp. 16 1.5. Một số mẫu biểu báo. 18 1.5.1 Mẫu báo cáo phiếu nhập. 18 1.5.2 Mẫu báo cáo hàng tồn. 18 1.5.4 Mẫu báo cáo Báo cáo xuất - nhập - tồn. 19 1.6. Yêu cầu của hệ thống:19 1.7. Các thay đổi chính khi đưa hệ thống phần mềm vào xử lý. 20 1.8. Lựa chọn công nghệ lập trình. 20 1.8.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlserver20 1.8.2 Ngôn ngữ lập trình VB.NET. 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG26 2.1. sơ đồ mô tả sơ khai quá trình diễn biến quản lý kho hàng. 26 2.2 Chi tiết hóa các luồng ra vào trong hệ thống quản lý kho. 27 2.2.1 Sơ đồ luồng cho cho quy trình nhập kho. 27 2.2.2Sơ đồ luồng cho quy trình xuất kho. 27 2.2.3 Sơ đồ luồng cho quy trình đổi hàng cho khách. 28 2.2.4 Sơ đồ luồng cho quy trình nhập bảo hành cho khách. 29 2.2.5. Sơ đồ luồng quy trình đổi, bảo hành với nhà cung cấp. 30 2.3 Sơ đồ quan hệ chưa chuẩn hóa. 31 2.4. Phân tích yêu cầu thành modul chức năng. 31 2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 34 2.5.1Các kiểu thực thể:34 2.5.2 Các kiểu liên kết:35 2.5.3 Chi tiết hóa các quan hệ và chuẩn hóa các quan hệ. 36 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH38 3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lí38 3.1.1. Thực thể thể Hàng Hóa (HANGHOA)38 3.1.2. thực thể Nhóm Hàng(NHOMHANG)38 3.1.3 Thực thể Nhà Cung Cấp(NHACUNGCAP)38 3.1.4 Thực thể Nhân viên(NHANVIEN)39 3.1.5 Thực thể đơn vị(DONVI)39 3.1.6 Thực thể Phiếu Nhập(PHIEUNHAP)40 3.1.7 Thực thể Hàng Nhập. 40 3.1.8 . Thực thể Phiếu Xuất(PHIEUXUAT)41 3.1.9 Thực thể Hàng Xuất(HANGXUAT)41 3.10. Sơ đồ quan hệ vật lý. 42 3.2 một số giao diện chương trình. 43 KẾT LUẬN53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY