Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển cho xí nghiệp xuất khẩu lương thực - Công ty afiex giai đoạn 2006 - 2010

Gạo là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và Việt Nam là nước có sản lượng xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới. Theo dự báo thì trong những năm tiếp theo Thái Lan sẽ giảm sản lượng xuất khẩu của mình, điều này đã làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cạnh tranh khá quyết liệt để tăng thị phần của mình, trước diễn biến của thị trường như hiện nay, công ty AFIEX (đang nằm trong tốp 10 doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu nhiều nhất nước) phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp để giữ vững vị thế cạnh tranh và vươn lên là công ty hàng đầu ngành. Để đề ra được các chiến lược kinh doanh phù hợp cho xí nghiệp xuất khẩu lương thực của AFIEX ta phải xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến công ty như thế nào. Trước tiên là môi trường nội bộ trong công ty: nhìn chung môi trường nội bộ của công ty ở mức trung bình. Qua phân tích ta thấy điểm mạnh quan trọng trong môi trường này là công ty có một công suất lớn và hệ thống kho chứa lớn so với các công ty trong ngành ở tỉnh ta. Công ty có khả năng huy động vốn khá tốt thông qua uy tín trong kinh doanh. Bên cạnh đó công ty còn có các điểm yếu cần khắc phục như: công tác marketing rất yếu vì thế thương hiệu gạo AFIEX chưa được người tiêu dùng biết đến nhiều; điểm hạn chế tiếp theo là công ty thiếu một đội ngũ nhân viên trẻ và chuyên nghiệp để mở rộng kinh doanh, mở rộng thị trường. Sau đó ta phân tích môi trường ngành để thấy mối quan hệ của công ty với các khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung cấp. Qua các yếu tố đã phân tích dựa trên ma trận hình ảnh cạnh tranh ta so sánh công ty AFIEX với các công ty khác. Tiếp theo ta phân tích môi trường vĩ mô để tìm thấy các cơ hội và đe dọa ảnh hưởng tới công ty. Có các cơ hội công ty cần nắm bắt là nhu cầu thế giới ngày càng tăng nhất là nhu cầu của các nước nhập khẩu truyền thống của công ty tăng cao như thị trường Philippines và Châu Phi, nhu cầu về gạo chất lượng cao trong nước cũng gia tăng do đó công ty cần tận dụng nó để tăng thị phần của mình. Ngoài ra còn có các đe dọa mà công ty cần chú ý là chất lượng gạo xuất khẩu càng được các khách hàng kiểm tra chặt chẽ. Qua phân tích các môi trường ta đề ra mục tiêu cho công ty từ nay đến năm 2010 là: - Về khách hàng và thị trường: Giữ được các khách hàng truyền thống như Iran, Philippines, Châu Phi và phát triển thêm một số thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Về thị trường nội địa chiếm vị trí dẫn đầu, đưa sản phẩm gạo AFIEX đến khắp các tỉnh thành. - Về sản phẩm: có nhiều dòng sản phẩm khác nhau cho khách hàng lựa chọn, gạo AFIEX trong thị trường nội địa trở thành hàng Việt Nam chất lượng cao, ở thị trường xuất khẩu được các khách hàng biết đến thương hiệu và chọn dùng. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, công ty cần thực hiện các giải pháp để thực hiện các chiến lược sau: - Chiến lược thâm nhập thị trường: nhằm làm tăng thị phần của công ty kể cả thị trường trong và ngoài nước. - Chiến lược phát triển thị trường: quan trọng nhất là những thị trường có giá trị kim ngạch cao như thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore - Chiến lược phát triển sản phẩm: để tồn tại công ty cần có những dòng sản phẩm mới để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng. - Chiến lược kết hợp xuôi về phía trước: lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ở nước ngoài để thuận lợi cho giao dịch và phân phối sản phẩm. ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . v DANH MỤC CÁC HÌNH . v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi Chương 1. MỞ ĐẦU . 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu .1 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1 1.4. Phương pháp và nội dung nghiên cứu 1 1.4.1. Phương pháp nghiên cứu . 1 1.4.2. Nội dung nghiên cứu . 2 Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3    3 2.1. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược 3 2.2. Quá trình xây dựng chiến lược . 3 2.3. Giai đoạn hình thành chiến lược: Phân tích các ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp để xác định cơ hội và đe dọa; nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu: .4 2.3.1. Môi trường nội bộ: tìm những điểm mạnh và điểm yếu của công ty 4 2.3.2. Môi trường tác nghiệp: 5 2.3.3. Phân tích môi trường vĩ mô tìm những cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp . 5 2.4. Giai đoạn nhập vào: gồm các ma trận tóm tắt những thông tin cơ bản 6 2.4.1. Ma trận đánh giá nội bộ ( IFE ) . 6 2.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 7 2.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 7 2.5. Giai đoạn kết hợp gồm: 8 2.5.1. Ma trận SWOT (S: strengths: điểm mạnh, W: weaknesses: điểm yếu, O: opportunities: cơ hội, T: threatens: đe dọa) . 8 2.5.2. Ma trận chiến lược chính .9 2.6. Giai đoạn quyết định gồm các công cụ lựa chọn chiến lược 9 2.7. Giai đoạn thực thi chiến lược . 10 2.8. Đánh giá chiến lược 10 Chương 3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY AFIEX VÀ XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX . 11    11 3.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX 11 3.2. Các thông tin chung .11 3.3. Giới thiệu về hoạt động và kết quả hoạt động thời gian qua của đơn vị chủ quản xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX 12 3.3.1. Giới thiệu về hoạt động của công ty AFIEX . 12 3.3.2. Kết quả hoạt động thời gian qua của công ty AFIEX 12 3.4 . Giới thiệu xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX . 13 Chương 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX . 15    15 4.1. Phân tích các yếu tố nội bộ .15 4.1.1. Quản trị 15 Kế hoạch .15 iii 4.1.2. Nhân sự 16 Nhận xét: Số nhân viên chưa qua đào tạo cao chiếm gần 50% tổng số nhân viên của xí nghiệp, đây là lực lượng sản xuất trực tiếp trong nhà máy của xí nghiệp. Nhân viên có trình độ đại học và cao đẳng chủ yếu là cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng. Với đội ngũ nhân sự hiện nay chỉ đáp ứng được nhu cầu hoạt động hiện nay . 17 So với các công ty trong ngành thì số lượng nhân viên trong xí nghiệp của công ty thấp hơn số lượng nhân viên của các công ty khác hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gạo. Trình độ nhân viên của công ty cũng thấp hơn so với các công ty khác. Công ty AFIEX không có chính sách thu hút nhân tài như công ty ANGIMEX và Du Lịch An Giang. Do đó nhân sự của công ty yếu hơn các công ty trong ngành. 17 4.1.3. Marketing .17 4.1.3.1. Sản phẩm 18 4.1.3.2. Giá cả 18 4.1.3.3. Phân phối 18 4.1.3.4. Chiêu thị . 19 4.1.4. Tài chính - kế toán .20 ĐVT .20 4.1.5. Sản xuất – tác nghiệp - quản trị chất lượng . 21 4.1.6. Nghiên cứu và phát triển 21 4.1.7. Hệ thống thông tin . 21 4.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp đến hoạt động của công ty AFIEX 22 4.2.1. Khách hàng 22 4.2.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại 23 Các đơn vị trong hiệp hội lương thực Việt Nam 26 4.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn sẽ xuất hiện có thể do: 31 4.2.4. Các mặt hàng thay thế . 32 4.2.5. Nhà cung cấp . 32 4.3. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô . 33 4.3.1. Ảnh hưởng kinh tế . 33 4.3.2. Ảnh hưởng xã hội và văn hóa 35 4.3.3. Ảnh hưởng nhân khẩu 35 4.3.4. Ảnh hưởng địa lý và điều kiện tự nhiên 36 4.3.5. Ảnh hưởng của thể chế ( luật pháp, chính phủ, chính trị và hiệp hội ) 36 4.3.6. Ảnh hưởng của khoa học - công nghệ . 37 Chương 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC CỦA CÔNG TY AFIEX GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 39    39 5.1. Xây dựng các mục tiêu chiến lược . 39 5.1.1 Căn cứ xây dựng mục tiêu 39 5.1.2 Mục tiêu của AFIEX đến năm 2010 .40 5.2. Xây dựng các phương án chiến lược 40 5.2.1 Ma trận SWOT . 40 5.2.2. Ma trận chiến lược chính .42 5.2.3. Phân tích ma trận SWOT .43 5.3. Lựa chọn chiến lược . 45 Chương 6. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC . 51 iv 6.1. Giải pháp về quản trị 51 6.2. Giải pháp về marketing .51 6.2.1. Giải pháp về sản phẩm .51 6.2.2. Giải pháp về giá .52 6.2.3. Giải pháp về phân phối 52 6.2.4. Giải pháp về chiêu thị 53 6.3. Giải pháp về sản xuất – tác nghiệp – quản lý chất lượng . 54 6.3.1. Giải pháp về nguyên liệu .54 6.3.2. Giải pháp về sản xuất – thiết bị . 55 6.3.3. Giải pháp về quản lý chất lượng 55 6.4. Giải pháp về nghiên cứu phát triển .55 6.5. Giải pháp về tài chính - kế toán 55 6.6. Giải pháp về nhân sự 56 6.7. Giải pháp về hệ thống thông tin 56 Chương 7. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ . 57    57 7.1. Kết luận .57 7.2. Kiến nghị 57 PHỤ LỤC 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO .62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY