Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty QVD Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2010

Lý do chọn đề tài An Giang và Đồng Tháp là 2 tỉnh nằm ở đầu nguồn của dòng Mêkông đổ vào nước ta, với hệ thống kênh rạch chằng chịt, rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt, đặc biệt là những loại cá có giá trị kinh tế cao như cá Tra, cá Basa. Những năm gần đây, các công ty chế biến xuất khẩu cá Tra, cá Basa của 2 tỉnh như: Nam Việt, Agifish, Vĩnh Hoàn, QVD Đồng Tháp .có những bước phát triển mạnh mẽ và ngành chế biến thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 2 tỉnh này. Sau vụ kiện bán phá giá cá Tra, cá Basa vào thị trường Mỹ, ngành sản xuất chế biến và xuất khẩu cá Tra, cá Basa ở Đồng Tháp và cả nước gặp nhiều khó khăn, nhiều nông dân đã phải trắng tay sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá, nhiều công nhân bị sa thải do nhà máy không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Tuy năm 2005, ngành chế biến và xuất khẩu cá Tra đã tăng trưởng trở lại nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như: Rào cản chất lượng từ các nước nhập khẩu, sự biến động của cá nguyên liệu về giá và sản lượng, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các đối thủ. Trong bối cảnh như vậy, để có thể tồn tại và phát triển thì yêu cầu đặt ra là QVD Đồng Tháp cần phải không ngừng đổi mới và phải có một chiến lược kinh doanh hợp lý. Tôi chọn đề tài: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 với hy vọng có thể đóng góp một phần nhỏ công sức vào việc xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả cho công ty. 1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các công ty luôn cố gắng tìm ra những hướng đi mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Mục tiêu của đề tài là phân tích hoạt động hiện tại của công ty QVD Đồng Tháp, phân tích những yếu tố quyết định sự thành công trong tương lai của công ty để từ đó xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả cho công ty. Bên cạnh đó đề xuất những giải pháp thực hiện chiến được đã nêu nhằm giúp công ty công ty có được một vị thế cạnh tranh nhất định trên thị trường cá Tra, cá Basa. 1.3 Phương pháp và nội dung nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập dữ liệu: Bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, trong đó thiên về dữ liệu thứ cấp nhiều hơn. Đối với dữ liệu sơ cấp, thu thập từ các nguồn như: công ty QVD Đồng Tháp, công ty Agifish, các tạp chí, báo đài, internet. Đối với dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn các thành viên của công ty ( Giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng). - Phương pháp xử lý dữ liệu: sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, phân tích SWOT.  Nội dung nghiên cứu Đề tài đi sâu nghiên cứu các biến động của môi trường kinh doanh trong hiện tại và tương lai, bao gồm môi trường vĩ mô và môi trường tác nghiệp, trên cơ sở đó biết Trang 8 được những lợi thế, cơ hội mà công ty có thể tận dụng và những điểm yếu, đe dọa mà công ty nên chú ý khắc phục để xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty. 1.4 Ý nghĩa của đề tài Đồng Tháp là một tỉnh còn nghèo ở ĐBSCL, việc xây dựng chiến lược kinh doanh của một số doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều hạn chế, tỉnh đã chọn thủy sản là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Với vốn kiến thức được học ở trường và từ thực tiễn, tôi muốn vận dụng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho một công ty đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, hy vọng nó sẽ có ích cho các doanh nghiệp khi tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh của riêng họ, góp phần nhỏ công sức vào việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Đồng Tháp. MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU . 2 1.1 Lý do chọn đề tài . 2 2.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 2 1.3 Phương pháp và nội dung nghiên cứu . 2 1.4 Ý nghĩa của đề tài 3 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP .5 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP . 13 3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13 3.2 Sản phẩm dịch vụ 13 3.3 Thị trường trọng điểm 13 3.4 Kết quả sản xuất kinh doanh .13 Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP . 16 4.1 Phân tích các yếu tố nội bộ 16 4.1.1 Quản trị .16 4.1.1.1 Hoạch định 16 4.1.1.2 Tổ chức 16 4.1.1.3 Lãnh đạo 16 4.1.1.4 Kiểm tra . 16 4.1.2 Marketing 16 4.1.2.1 Sản phẩm . 17 4.1.2.2 Giá cả .17 4.1.2.3 Phân phối . 17 4.1.2.4 Chiêu thị 18 4.1.3 Tài chính kế toán 18 4.1.3.1 Khả năng huy động vốn .18 4.1.3.2 Tình hình tài chính .19 4.1.4 Sản xuất – tác nghiệp - quản trị chất lượng 19 4.1.4.1 Quy trình sản xuất 19 4.1.4.2 Bố trí nhà máy chế biến .19 4.1.4.3 Công suất . 19 4.1.4.4 Máy móc thiết bị 20 4.1.4.5 Chất lượng . 20 4.1.4.6 Quản lý nguyên liệu .20 Trang 4 4.1.5 Nghiên cứu và phát triển (R&D) 20 4.1.6 Nhân sự .21 4.1.7 Hệ thống thông tin 22 4.2 Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp . 23 4.2.1 khách hàng 23 4.2.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại . 24 4.2.2.1 Xác định đối thủ cạnh tranh .24 4.2.2.2 Phân tích các đối thủ cạnh tranh chính 24 4.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 28 4.2.4 Sản phẩm thay thế 29 4.2.5 Nhà cung cấp 29 4.3 Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô 30 4.3.1 Ảnh hưởng kinh tế 30 4.3.2 Ảnh hưởng văn hóa - xã hội - nhân khẩu . 31 4.3.3 Ảnh hưởng địa lý và điều kiện tự nhiên . 31 4.3.4 Ảnh hưởng của thể chế 31 4.3.5 Ảnh hưởng của khoa học - công nghệ 32 Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY QVD ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 35 5.1 Xây dựng các mục tiêu chiến lược 35 5.1.1 Căn cứ đề ra mục tiêu . 35 5.1.2 Mục tiêu của QVD Đồng Tháp đến năm 2010 35 5.2 Xây dựng các phương án chiến lược . 35 5.2.1 Xây dựng các phương án chiến lược 35 5.2.1.1 Ma trận SWOT 35 5.2.1.2 Ma trận chiến lược chính .36 5.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất 36 5.2.2.1 Nhóm chiến lược S-O 36 5.2.2.2 Nhóm chiến lược S-T 38 5.2.2.3 Nhóm chiến lược W-O 39 5.2.2.4 Nhóm chiến lược W-T .39 5.2.3 Lựa chọn chiến lược: ma trận QSPM . 40 Chương 6: CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 46 6.1 Giải pháp về quản trị . 46 6.2 Giải pháp về sản xuất, tác nghiệp 47 6.2.1 Giải pháp về nguyên liệu 47 6.2.2 Giải pháp về sản xuất .48 6.3 Giải pháp về nghiên cứu và phát triển và quản lý chất lượng . 48 6.4 Giải pháp về Marketing . 49 6.4.1 Giải pháp về sản phẩm 49 Trang 5 6.4.2 Giải pháp về giá 49 6.4.3 Giải pháp về phân phối .50 6.4.4 Giải pháp về chiêu thị .50 6.5 Giải pháp về tài chính - kế toán .51 6.6 Giải pháp về nhân sự . 51 KIẾN NGHỊ . 54 KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY