Đề tài Xây dựng các tiêu chí đánh giá trưởng phòng hành chính công ty cổ phần tập đoàn INTIMEX

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC 6 1.1Đánh giá hiệu suất công việc. 6 1.1.1Khái niệm đánh giá hiệu suất công việc. 6 1.1.2Mục đích của việc đánh giá hiệu suất công việc. 6 1.1.3Vai trò của đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên đối với quản trị nguồn nhân lực. 7 1.1.4Quy trình nội dung đánh giá nhân viên. 8 1.1.4.1Xác định mục tiêu của việc đánh giá. 8 1.1.4.3Xác định thời gian đánh giá một nhân viên. 8 1.1.4.4Chọn lựa phương pháp đánh giá. 8 1.1.4.5Xác định tiêu chí đánh giá. 8 1.1.4.6Các tiêu chí đánh giá nhân viên phải thỏa nguyên tắc SMART. 8 1.1.4.7Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên. 9 1.2Các phương pháp để đánh giá hiệu suất công việc. 10 1.2.1Phương pháp xếp hạng luân phiên. 10 1.2.2Phương pháp bảng điểm 10 1.2.3Phương pháp lưu giữ. 10 1.2.4Phương pháp quan sát hành vi 10 1.2.5Phương pháp quản trị theo mục tiêu. 11 1.2.6Phương pháp phân tích định lượng. 11 1.2.7Phương pháp so sánh cặp. 11 1.2.8Đánh giá nhân viên bằng phương pháp định lượng. 12 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX 14 2.1. Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX: 14 2.1.1Giới thiệu chung : 14 2.1.2Giới thiệu phòng hành chính của công ty cổ phần tập đoàn INTIMEX: 17 2.2. Mô tả công việc của Trưởng Phòng Hành Chính tại công ty cổ phần tập đoàn INTIMEX: 18 2.3 Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc của trưởng phòng hành chính: 19 2.3.1Kỹ năng và hiểu biết công việc: 19 2.3.2 Khối lượng công việc: 19 2.3.3 Chất lượng công việc : 20 2.3.4 Sáng kiến, sáng tạo: 20 2.3.5 Quan hệ và giao tiếp : 20 2.3.6 Tác phong làm việc: 20 2.3.7 Độ tin cậy trong công tác. 20 2.3.8 Khả năng và trách nhiệm của người quản lý: 21 2.4 Bảng đánh giá hiệu quả công việc. 21 CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP 24 3.1 Ưu nhược điểm của phương pháp. 24 3.1.1 Ưu điểm: 24 3.1.2Nhược điểm: 24 3.1.3 Khắc phục nhược điểm : 24 KẾT LUẬN 25 Tài liệu tham khảo: 26 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC 6 1.1Đánh giá hiệu suất công việc. 6 1.1.1Khái niệm đánh giá hiệu suất công việc. 6 1.1.2Mục đích của việc đánh giá hiệu suất công việc. 6 1.1.3Vai trò của đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên đối với quản trị nguồn nhân lực. 7 1.1.4Quy trình nội dung đánh giá nhân viên. 8 1.1.4.1Xác định mục tiêu của việc đánh giá. 8 1.1.4.3Xác định thời gian đánh giá một nhân viên. 8 1.1.4.4Chọn lựa phương pháp đánh giá. 8 1.1.4.5Xác định tiêu chí đánh giá. 8 1.1.4.6Các tiêu chí đánh giá nhân viên phải thỏa nguyên tắc SMART. 8 1.1.4.7Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên. 9 1.2Các phương pháp để đánh giá hiệu suất công việc. 10 1.2.1Phương pháp xếp hạng luân phiên. 10 1.2.2Phương pháp bảng điểm 10 1.2.3Phương pháp lưu giữ. 10 1.2.4Phương pháp quan sát hành vi 10 1.2.5Phương pháp quản trị theo mục tiêu. 11 1.2.6Phương pháp phân tích định lượng. 11 1.2.7Phương pháp so sánh cặp. 11 1.2.8Đánh giá nhân viên bằng phương pháp định lượng. 12 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX 14 2.1. Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX: 14 2.1.1Giới thiệu chung : 14 2.1.2Giới thiệu phòng hành chính của công ty cổ phần tập đoàn INTIMEX: 17 2.2. Mô tả công việc của Trưởng Phòng Hành Chính tại công ty cổ phần tập đoàn INTIMEX: 18 2.3 Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc của trưởng phòng hành chính: 19 2.3.1Kỹ năng và hiểu biết công việc: 19 2.3.2 Khối lượng công việc: 19 2.3.3 Chất lượng công việc : 20 2.3.4 Sáng kiến, sáng tạo: 20 2.3.5 Quan hệ và giao tiếp : 20 2.3.6 Tác phong làm việc: 20 2.3.7 Độ tin cậy trong công tác. 20 2.3.8 Khả năng và trách nhiệm của người quản lý: 21 2.4 Bảng đánh giá hiệu quả công việc. 21 CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP 24 3.1 Ưu nhược điểm của phương pháp. 24 3.1.1 Ưu điểm: 24 3.1.2Nhược điểm: 24 3.1.3 Khắc phục nhược điểm : 24 KẾT LUẬN 25 Tài liệu tham khảo: 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY