Đề tài Xác định nhu cầu tín dụng của hộ gia đình tại Ngân hàng MHB chi nhánh tỉnh Trà Vinh – Phòng giao dịch Thành phố Trà Vinh

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây liên tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng luôn được duy trì ở mức khá cao (trên 7%) (Nguồn: Tổng cục thống kê – http://www.gso.gov.vn). Một trong những đóng góp quan trọng để có được thành công này chính là hoạt động của lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và Nhà nước luôn có những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tài chính ngân hàng phát triển. Điều này đã khẳng định một bước tiến mới của nước ta trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong nền kinh tế tế hội nhập, cạnh tranh lành mạnh được xem là động lực cho sự phát triển. Không nằm ngoài xu hướng chung, hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng ngày càng được hoàn thiện để có thể cạnh tranh và đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Thời gian gần đây, các chi nhánh ngân hàng tăng lên cả về quy mô và số lượng. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB) là ngân hàng nhà nước trẻ nhất, có tốc độ phát triển nhanh nhất. Ngân hàng MHB sau 10 năm hoạt động đã tăng trưởng 70 lần, đến cuối năm 2007 đạt trên 26.000 tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2002, bình quân mỗi năm trong năm năm trở lại đây tăng 55%, số lượng chi nhánh và PGD rộng khắp (Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên ngân hàng MHB - http://www.mhb.com.vn). Để có được thành công này thì nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng là nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng và có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nghiệp vụ tín dụng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, giúp ngân hàng MHB có thể mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh, đó là việc làm không thể thiếu nhằm đảm bảo cho sự sống còn và phát triển của ngân hàng. Nếu như nghiệp vụ tín dụng được xem như huyết mạch của ngân hàng thì dư nợ tín dụng được xem là trái tim của nghiệp vụ tín dụng. Để dư nợ tín dụng luôn đạt chỉ tiêu đặt ra, đảm bảo lợi nhuận không ngừng tăng, thì việc tìm hiểu nhu cầu tín dụng của khách hàng, tìm hiểu tâm lý của họ là việc làm cần thiết giúp hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng mang tín chuyên nghiệp và hiệu quả. Với những lý do trên thì việc “Xác định nhu cầu tín dụng của hộ gia đình tại Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL chi nhánh tỉnh Trà Vinh – Phòng giao dịch Thành phố Trà Vinh” là vấn đề cần được nghiên cứu. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.1.2.1. Căn cứ khoa học Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở những kiến thức mà tác giả đã học và tìm hiểu được: - “Tài chính doanh nghiệp” được Eugene Brigham đánh giá là toàn bộ các quan hệ tài chính biểu hiện qua quá trình “huy động và sử dụng vốn để tối đa hóa giá trị” - Qua quá trình “Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng” do chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) thực hiện vào tháng 5 năm 2006 đã kết luận tự do hóa ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ngân hàng. - Boris Hofmann kết luận những chuyển tiếp của sự tăng trưởng và đổ vỡ trong thị tường tín dụng thường xảy ra đồng thời với chu kỳ của hoạt động kinh tế và thị trường tài sản. Boris còn chứng minh mối quan hệ dài hạn cùng chiều giữa tín dụng thực đến giá trị GDP thực và giá tài sản thực và tác động nghịch chiều với tỷ giá thực. Bois cùng cộng tác viên cũng tìm thấy sự thay đổi trong ngắn hạn của tỷ giá thực có ảnh hưởng mạnh và tác động nghịch đến tín dụng ngân hàng, GDP và giá tài sản. - Lê Tất Thành qua quá trình nghiên cứu nhiều mô hình kinh tế đã xác định mô hình hồi quy Logistic là mô hình hiệu quả nhất để dự báo nhu cầu kinh tế, xếp hạn qui mô kinh tế. - Thạc sĩ Mạc Quang Huy qua quá trình nghiên cứu khẳng định Việt Nam là một thị trường tiềm năng để các ngân hàng đầu tư phát triển trên cơ sở tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt ở mức cao và ổn định, trung bình 7,1% trong 10 năm qua, khoảng 500.000 tài khoản và 102 công ty chứng khoán đã ra đời trên thị trường này (Nguồn: Tổng cục thống kê và báo chí – năm 2008). Sự ra đời của các ngân hàng đầu tư là một sự cạnh tranh to lớn đối với các NHTM trong nước. 1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn Thành phố Trà Vinh được thành lập từ tháng 4 năm 2010, gồm 9 phường: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9 và xã Long Đức. Thành phố Trà Vinh có diện tích: 68.035 km2, dân số 131.360 người, gồm 3 dân tộc chính Kinh, Hoa, Khơme cùng sinh sống và tham gia sản xuất (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh năm 2010 – www.travinh.gov.vn). Do chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương nên phần lớn dân số Thành phố hoạt động trong lĩnh vực thương nghiệp, dịch vụ .Có khoảng 5.872 hộ gia đình tham gia sản xuất kinh doanh (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh năm 2010 – www.travinh.gov.vn). Theo thống kê về dư nợ tín dụng tại Ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh có khoảng 70% hồ sơ tín dụng phục vụ cho các hộ với mục đích đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh (Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh năm 2010). 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Xác định nhu cầu tín dụng của hộ gia đình tại Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh. Qua đó, đề ra những giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng cho khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh qua 2 năm 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 để đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh tại từng thời điểm 30.06.2008, 31.12.2008, 30.06.2009, 31.12.2009 và 30.06.2010 để đánh giá hoạt động TD của ngân hàng. - Phân tích tình hình tình hình dư nợ tại ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – tình hình dư nợ tại ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh tại từng thời điểm 30.06.2008, 31.12.2008, 30.06.2009, 31.12.2009 và 30.06.2010 để đánh giá hoạt động TD của ngân hàng. - Phân tích các chỉ số để đánh giá tình hình hoạt động TD tại ngân hàng. - Phân tích số liệu sơ cấp để rút ra các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng tại ngân hàng của các hộ GĐ ở Thành phố Trà Vinh. - Đề ra một số biện pháp để thỏa mãn nhu cầu TD tại ngân hàng của các hộ GĐ và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh. 1.3. GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định Giả thiết H01: Nhu cầu TD tại ngân hàng của các hộ gia đình khác nhau là như nhau. H02: Mức độ ảnh của những nhân tố đến nhu cầu tín dụng tại ngân hàng của các hộ gia đình khác nhau là như nhau. 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu - Tình hình tài chính tại Ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh trong 2 năm 2008, 2009 và 06 tháng đầu năm 2010 như thế nào? - Tình hình huy động vốn và dư nợ của Ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh – PGD Thành phố Trà Vinh tại từng thời điểm 30.06.2008, 31.12.2008, 30.06.2009, 31.12.2009 và 30.06.2010 ra sao? - Ngân hàng có những điểm mạnh và điểm yếu gì trong quá trình hoạt động? - Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố Trà Vinh những năm gần đây ra sao? - Đặc điểm KT – XH của các hộ gia đình ở Thành phố Trà Vinh? - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của các hộ gia đình? - Những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu tín dụng của hộ GĐ và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng ? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh - PGD Thành phố Trà Vinh. Phạm vi thu thập số liệu: Thành phố Trà Vinh. 1.4.2. Thời gian Do PGD được thành lập vào tháng 1 năm 2008 nên đề tài chỉ phân tích số liệu trong 2 năm 2008, 2009 và 06 tháng đầu năm 2010. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu - Nhu cầu tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh - PGD Thành phố Trà Vinh. - Các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp tại Thành phố Trà Vinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY