Đề tài Vận dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên – Thực trạng và Một số kiến nghị

Vận dụng Marketing -mix trong hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên –Thực trạng và một số kiến nghị Lời nói đầu Hệ thống kinh tế xã hội Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc kể từ khi đường lối đổi mới được xác định vào cuối năm 1986. Từ cuối năm 1989 công cuộc đổi mới được đẩy mạnh. Những thay đổi diễn ra ngày một rõ nét đưa Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của tình trạng khủng hỏang kìm hãm sự phát triển. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành du lịch Việt Nam đã bước sang một trang sử mới Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống kinh tế, xã hội và ngày càng phát triển với nhịp độ cao. Du lịch không còn được coi là nhu cầu cao cấp, thậm chí ở những nước phát triển nó là nhu cầu không thể thiếu được của mỗi người dân Về phương diện kinh tế: Du lịch được coi như một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lượng lớn công ăn việc làm và đem lại nhiều nguồn thu ngoại tệ, điều chỉnh cán cân thanh toán đặc biệt với những nước đang phát triển. Về mặt xã hội: du lịch đem lại sự thoả mãn cho người đi du lịch, góp phần tăng cường giao lưu văn hoá giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc Nằm trong xu thế phát triển chung của ngành du lịch thế giới. Du lịch Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Ngành kinh doanh du lịch đã thực sự sống dậy, một thị trường du lịch Việt nam được mở ra với một số lượng đa dạng các cơ sở kinh doanh. Cạnh tranh đã xuất hiện và ngày càng trở lên găy gắt. Nền kinh tế thị trường với những quy luật riêng có của nó đòi hỏi những nhà kinh doanh phải nắm bắt và vận dụng một cách đa dạng linh hoạt các triết lí thủ pháp, nghệ thuật kinh doanh mới mong đứng vững và phát triển. Là chức năng quản lí về tổ chức và toàn bộ các hoạt động trong công ty, Marketing đã được vận dụng trong hoạt động của các lọai hình kinh doanh khác nhau trong đó có kinh doanh khách sạn. Với vai trò làm tác nhân gắn kết một cách có hiệu quả giữa nguồn lực của công ty với thị trường. Kết quả của việc gắn kết này là tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường với khả năng của mình. Tuy vậy việc hiểu đúng vai trò chức năng, nhiệm vụ và vận dụng một cách có hiệu quả Marketing từ lí thuyết đến thực tiễn còn là một vấn đề khá xa. Và đó cũnh là một trong những nhân tố cơ bản quyết định sự thành bại của một công ty nói chung và công ty du lịch nói riêng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của marketing - mix là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ suy nghĩ đó và qua thời gian thực tập tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên tôi đã chọn đề tài “Vận dụng Marketing -mix trong hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên-Thực trạng và một số kiến nghị" Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các nhân viên ở công ty khách sạn du lịch Kim Liên đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Hoàng Lan Hương, giáo viên khoa du lịch và khách sạn trường đại học Kinh tế quốc dân, người đã hướng dẫn tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này 1)Mục tiêu của đề tài Khái quát về marketing- mi x trong hoạt đọng kinh doanh khách sạn, thực trạng vận dụng marketing –mix tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên 2) Kết cấu đề án Với những mục tiêu trên kết cấu đề án bao gồm Chương 1 Cơ sở lí luận chung về Marketing –mix trong hoạt động kinh doanh khách sạn I)Khái luận chung về Marketing và Marketing dịch vụ 1) Marketing là gì 2) Marketing dịch vụ II) Hoạt động kinh doanh khách sạn và sự cần thiết phải áp dụng các chính sách Marketing –mix 1) Đặc thù trong kinh doanh khách sạn Sản phẩm khách sạn Hoạt động kinh doanh khách sận 2) Marketing khách sạn 3)Các chính sách marketing -mix trong kinh doanh khách sạn a)Chính sách sản phẩm b)Chính sách giá cả c)Chính sách giao tiếp khuyếch trương d)Chính sách phân phối e)Chính sách khác 4)Sự cần thiết phải áp dụng các chính sách marketing trong kinh doanh khách sạn Chương II Thực trạng vận dụng Marketing –mix tại công ty khách sạn du lịch Kim LIên I) Giới thiệu chung về công ty khách sạn du lịch Kim Liên 1)Lịch sử hình thành và phát triển 2)Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban II)Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và các nhân tố ảnh hưởng II.1.Một số nét chung về điều kiện hoạt động của công ty II.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây II.3.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn và du lịch Kim Liên 1)Phân tích môi trường 2)Phân tích thị trường 3)Phân tích đối thủ cạnh tranh 4)phân tích công ty khách sạn du lịch Kim Liên 5) Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức III)Đặc thù thị trường khách của công ty khách sạn du lịch Kim LIên 1)Cơ cấu khách quốc tế và khách nội địa 2)Cơ cấu khách theo mục đích chuyến đi 3)Cơ cấu khách theo quốc tịch IV)Thực trạng vận dụng Marketing -mix tại công ty khách sạn Kim Liên IV.1.Trước khi thành lập phòng thị trường (1997) IV.2.Thực trạng áp dụng Marketing -mix tại công ty trong thời gian qua IV.3.Đánh giá nhận xét nguyên nhân và kết quả đạt được Chương III Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại khách sạn Kim Liên (Kế hoạch Marketing cụ thể cho 2 năm 2000-2001) I)Kế hoạch và chiến lược phát triển của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 1)Nhiệm vụ công ty 2)Mục tiêu chiến thuật II)Đề xuất kế hoạch Marketing cho công tykách sạn du lịch Kim Liên A.Các cơ sở 1)Các điểm mấu chốt của việc phân tích hiện trạng 2)Chiến lược Marketing tuyển chọn a.Phân đoạn thị trường và các thị trường mục tiêu b.Chiến lược Marketing c. Marketing hỗn hợp d.Các biện pháp xác định vị thế e.Các mục tiêu Marketing B.Kế hoạch triển khai 1.Kế hoạch hoạt động 2.Ngân sách Marketing 3.Kiểm soát 4.Đánh giá 5.Một số kiến nghị, đề xuất khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY