Đề tài Vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược để Phân tích và Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I : Lý thuyết về quản trị chiến lược 2 1. Định nghĩa về quản trị chiến lược 2 2.Vai trò và ý nghĩa của quản trị chiến lược 2 3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược 4 3.1. Môi trường vĩ mô: 4 3.2. Môi trường vi mô: 7 4. Sự cần thiết khách quan phải thực hiện quản trị chiến lược 10 Phần II : Thực trạng chiến luợc sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Hà : 11 1. Khái quát chung về công ty bánh kẹo Hải Hà : 11 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 11 1.2 Tên địa chỉ của Công ty. 12 1.3. Đặc điểm về sản phẩm: 12 2.Thực trạng chiến luợc sản phẩm của công ty: 13 2.1. Những mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân tồn tại và cơ hội phát triển sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Hà: 13 2.1.1. Những mặt mạnh: 13 2.1.2. Những hạn chế: 15 2.1.3. Nguyên nhân tồn tại: 17 2.1.4 Cơ hội phát triển sản phẩm 18 2.2.Giải pháp để xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà: 19 2.2.1 Nhiệm vụ : 19 2.2.2 Mục tiêu: 20 2.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiếm lược sản phẩm: 23 2.2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược : 25 2.2.5 Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 26 2 2.6 Các giải pháp hoàn thiện công tác kiếm soát xây dựng chiến lược. 27 Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY