Đề tài Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - Xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Lý luận đó cũng cung cấp cho chúng ta một phương pháp luận thực sự khoa học để phân tích. Sự vận động phát triển đầy đủ mâu thuẫn hiện nay của nhân loại. Nó cho thấy: Măc dù chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, chủ nghĩa tư bản vẫn tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu, những tất yếu của chủ nghĩa tư bản sẽ được thay thế bằng hình thái kinh tế xã hội cao hơn theo dự đoán của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác Lê-nin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY