Đề tài Vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Vietnam Airlines

Lời nói đầu * Tính cấp thiết của đề tài. Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu Nội dung và bố cục. Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG. I. Một số vấn đề cơ bản về vận tải hàng không. 1. Lịch sử ra đời và phát triển của vận tải hàng không 1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của vận tải hàng không quốc tế. 1.2 . Lịch sử ra đời và phát triển của vận tải hàng không Việt Nam. 2. Đặc điểm của vận tải hàng không 2.1 Các ưu điểm của vận tải hàng không. 2.2 Các hạn chế của vận tải hàng không. 3. Vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân và trong quá trình hội nhập của Việt Nam với khu vực và quốc tế. 3.1 Vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân. 3.2 Vận tải hàng không trong quá trình hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế khu vực và thế giới. II. Cơ sở pháp lý của chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế. 1. Nguồn luật điều chỉnh 1.1 Các nguồn luật quốc tế. 1.1.1Công ước Vacsava 1929. 1.1.2 Những sửa đổi bổ xung công ước Vacsava 1929 có liên quan tới vận chuyển hàng hoá quốc tế như sau. 1.2 Luật Việt Nam 1.2.1. Thể lệ tạm thời vận chuyển hàng không quốc tế 1979 (7) 1.2.2. Luật hàng không dân dụng Việt Nam 1992. 1.2.3. Điều lệ vận chuyển hàng hoá quốc tế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam 1993 2. Trách nhiệm của người chuyên chở hàng không đối với hàng hoá 2.1. Trách nhiệm của người chuyên chở theo công ước Vacsava 1929 2.2. Theo qui định của luật hàng không dân dụng Việt Nam 1992 3. Qui định của công ước Vacsava về vận đơn hàng không (Airway bill) CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIETNAM AIRLINES. I.Cơ cấu tổ chức của Vietnam Airlines. 1.Mô hình tổ chức quản lý. 2. Mạng lưới các văn phòng, đại lý trong và ngoài nước. II. Cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ phục vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Vietnam Airlines. 1. Sân bay. 2.Đội máy bay. 3.Mạng đường bay cuả Vietnam Airlines 4. Nhà ga hàng hoá, kho bãi. 4.1 Khu vực cảng hàng không miền Bắc gồm 2 ga hàng hoá, ga hàng hoá Nội Bài và ga hàng hoá Gia Lâm 4.2 Khu vực cảng hàng không phía Nam 4.3 Ga hàng hoá khu vực miền Trung 4.4 Các thiết bị xếp dỡ vận chuyển hàng tại sân bay. 5. Phí dịch vụ phục vụ hàng hoá xuất nhập khẩu. 5.1 Hàng nhập khẩu 5.2 Hàng chuyển tiếp III. Quan hệ hợp tác quốc tế và hợp tác kinh tế quốc tế của Vietnam airlines 1. Các hiệp đinh song phương và đa phương về hợp tác phát triển của Vietnam Airlines. 2. Các hợp đồng liên doanh liên kết phục vụ chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu của Vietnam Airlines.(20) IV. Thực trạng vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Vietnam Airlines. 1. Cơ cấu mặt hàng chuyên chở bằng đường hàng không. 2. Cơ cấu thị trường. 3. Kết quả đạt được của Vietnam Airlines. 4. Những triển vọng và thách thức với Vietnam Airlines trong những năm tới. 4.1 Vận hội cho Vietnam Airlines. 4.2 Thách thức đối với Vietnam Airlines.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY