Đề tài Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, lấy thực tiễn Việt Nam để chứng minh

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I: Những vấn đề lý luận chung 3 I. Khái niệm phân loại và bản chất của nguồn vốn đầu tư 3 1. Khái niệm 3 1.1. Vốn đầu tư 3 1.2. Nguồn vốn đầu tư 3 2. Phân loại nguồn vốn đầu tư 3 2.1. Nguồn vốn trong nước 3 2.2. Nguồn vốn nước ngoài 4 3. Bản chất của nguồn vốn đầu tư 6 II. Vai trò của nguồn vốn đầu tư trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 9 1. Khái niệm tăng trưởng và phát triển 9 2. Vai trò của vốn đầu tư tới tăng trưởng và phát triển kinh tế 9 2.1. Vai trò của vốn trong nước 9 2.2. Vai trò của vốn nước ngoài 10 III. Mối quan hệ giữa hai nguồn vốn 12 Chương II: Thực trạng vốn đầu tư trong nước, nước ngoài và mối quan hệ giữa chúng ở Việt Nam 14 I. Thực trạng về nguồn vốn trong nước 15 1.Vốn đầu tư từ khu vực nhà nước 15 1.1. Ngân sách nhà nước 15 1.2. Vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước 16 1.3. Vốn đầu tư từ khu vực tư nhân 17 2. Thị trường vốn 19 II. Thực trạng về vốn nước ngoài 20 1. Nguồn vốn tài trợ phát triển chính thức 20 2. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 20 3. Thực trạng về mối quan hệ giữa vốn đầu trong nước và nước ngoài 24 Chương III: Một số kiến nghị chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nguồn vốn 27 I. Những nguyên nhân 27 1. Môi trường pháp lý 27 2. Môi trường kinh doanh 27 II. Một số kiến nghị chủ yếu 28 1. Vốn đầu tư trong nước 28 2. Vốn đầu tư nước ngoài 29 Kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY