Đề tài Ứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố Huế - Tỉnh thừa thiên Huế

Dữ liệu ñược sử dụng ñể giải ñoán là ảnh Landsat ETM+ có ñộ phân giải trung bình (30 m) nên ñộ chính xác phân loại chưa cao, tuy nhiên chỉ số Kappa vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Đối với năm 2001, ñộ chính xác toàn cục là 85,33 % và chỉ số Kappa 0,82. Đối với năm 2010, hai chỉ số trên lần lượt là 84,77 % và 0,81. Theo bản Thống kê, kiểm kê ñất ñai theo ñơn vị hành chính của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế (2010), diện tích ñất nông nghiệp (gần 1600 ha), ñất rừng (gần 400 ha), mặt nước (gần 600 ha), ñất phi nông nghiệp (bao gồm khu dân cư, giao thông và ñất trống là hơn 5000 ha) và so sánh với kết quả phân loại thực phủ năm 2010, có thể nhận thấy rằng kết quả phân loại tương ñối chính xác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY