Đề tài Ứng dụng phần mềm SWMM tính toán thoát nước mưa - Nước thải cho khu tái định cư xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC MỤC LỤC .2 LỜI MỞ ĐẦU .3 PHẦN I : NỘI DUNG ĐỀ TÀI .5 I. Thông tin chung đề tài 5 II . Nội dung khoa học công nghệ của đề tài : 5 PHẦN II : LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 7 I. Lý Thuyết Cơ Bản Về Mạng Lưới Thoát Nước .7 1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước và các loại nước thải : .7 2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước: 8 II. Tính toán về mạng lưới thoát nước .9 PHẦN III : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM .11 I . Giới thiệu phần mềm SWMM : 11 Mô hình toán SWMM (Storm Water Management Model ) là mô hình động lực học mô phỏng mưa – dòng chảy cho các khu vực đô thị cả về chất và lượng, và tính toán quá trình chảy tràn từ mỗi lưu vực bộ phận đến cửa nhận nước của nó 11 II . Khả năng của phần mềm SWMM : 11 Mục đích ứng dụng mô hình toán SWMM cho hệ thống thoát nước được triển khai nhằm : 13 Những ứng dụng điển hình của SWMM : 13 III . Các thuật toán trong SWMM : .14 1.Tính toán lượng mưa hiệu quả .15 2.Tính toán thấm, lượng thấm: .16 3.Tính toán dòng chảy mặt .18 IV. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong SWMM .19 V. Giao diện làm việc của mô hình SWMM 20 PHẦN IV : ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWMM TÍNH TIÊU THOÁT NƯỚC CHO KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ VĨNH LỘC B – HUYỆN BÌNH CHÁNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21 I. Tổng quan về khu vực thiết kế : 21 2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa: 21 II. Mô phỏng mạng lưới thoát nước bằng mô hình trong SWMM 22 1. Các thông số đầu vào .22 2. Các bước thực hiện mô phỏng một Project : 24 Hình 10: Sơ đồ mô phỏng mạng lưới thoát nước trong mô hình SWMM .27 III. Các phương án tính toán .36 IV. Nội dung tính toán .37 PHẦN V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .55 Kết luận: .55 Kiến nghị : 57 CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY