Đề tài Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong phân tích môi trường kinh doanh và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Greencoss Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 1.1. Môi trường kinh doanh 1.2. Quan điểm hệ thống CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GREENCROSS VIỆT NAM 2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Greencross Việt Nam 2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường kinh doanh nước xả vải của công ty Greencross Việt Nam 2.3. Phân tích ma trận SWOT đối với sản phẩm của công ty 2.4. Định hướng xây dựng chiến lược qua phối hợp các yếu tố ma trận SWOT CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CÔNG TY GREENCROSS VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 3.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Greencross Việt Nam 3.1.1. Chiến lược sản phẩm 3.1.2. Chiến lược giá 3.1.3. Chiến lược phân phối 3.1.4. Chiến lược chiêu thị 3.1.5. Chiến lược nhân sự 3.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược 3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm 3.2.2. Nhóm giải pháp củng cố và mở rộng thị trường 3.2.3. Nhóm giải pháp củng cố và định vị thương hiệu sản phẩm 3.2.4. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực và đào tạo, thu hút nhân tài KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY