Đề tài Ứng dụng kỹ thuật Marketing phân tích dịch vụ cho vay tiêu dùng của Techcombank

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật Marketing phân tích dịch vụ cho vay tiêu dùng của Techcombank MỤC LỤC Chương I: Lý luận chung về Marketing Ngân hàng với dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Marketing 1.2 Marketing 1.2.1. Khái niệm Marketing 1.2.2. Marketing Ngân hàng 1.2.3. Nội dung Marketing Ngân hàng 1.2.4. Công cụ Marketing ứng dụng cho phân tích dịch vụ ngân hàng Chương II: Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.1 Giới thiệu về Techcombank 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2 Công nghệ ứng dụng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.2 Tình hình kinh doanh của Techcombank 2.2.1 Các chỉ tiêu chung 2.2.1.1 Tổng tài sản 2.2.1.2 Vốn điều lệ 2.2.1.3 Lợi nhuận trước thuế 2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh Techcombank 2.2.2.1 Huy động vốn 2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 2.2.2.3 Hoạt động thanh toán 2.2.2.4 Phát triển về mạng lưới hoạt động và nhân sự 2.2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.2.3.1 Các chương trình cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.2.3.2 Quy trình thẩm định cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.2.3.3 Tình hình cho vay tiêu dùng tại Techcombnak 2.2.4 Ứng dụng kỹ thuật Marketing phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.2.4.1 Phân tích tình hình vĩ mô 2.2.4.2 Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu 2.2.4.3 Phân tích SWOT Chương III: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Techcombank 3.1 Định hướng chiến lược phát triển Techcombank 3.2 Một số giải pháp 3.2.1 Xây dựng chính sách sản phẩm phù hợp 3.2.2 Hoàn thiện kênh phân phối hiện có 3.2.3 Các giải pháp khác 3.3 Một số kiến nghị với chính phủ và cơ quan quản lý có thẩm quyền 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và cơ quan hữu quan 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY