Đề tài Ứng dụng hệ điều hành mã nguồn mở uClinux

Mục lục Mở đầu Trong những thập niên gần đây hệ thống nhúng được nghiên cứu mạnh mẽ và đã có rất nhiều ứng dụng trong thực tế . Các sản phẩm ứng dụng hệ thống nhúng rất đa dạng từ hệ thống dẫn đường trong tên lửa , các robot thông mình đến các sản phẩm tiêu dùng như máy giặt , máy in , các thiết bị giải trí như điện thoại , máy nghe nhạc . Hệ thống nhúng phát triển dựa trên sự phát triển phần cứng và phần mềm . Phần cứng phải mạnh , đầy đủ tính năng cho hệ thống còn phần mềm phải được phát triển khai thác được tài nguyên phần cứng đồng thời phải đáp ứng được các đặc tính của hệ thống nhúng là tính thời gian thực , điều khiển chính xác , ổn định . Ứng dụng hệ điều hành mã nguồn mở uClinux cho các hệ thống nhúng dùng vi điều khiển có nhân vi xử lý 32 bit đã giúp cho quá trình phát triển phần mềm cho hệ thống nhanh hơn chi phí thấp hơn và khai thác được sức mạnh của tài nguyên phần cứng . Mở đầu 1 Phần A : Lý thuyết chung 2 Chương 1 . Hệ điều hành nhúng uClinux 2 1.1. Nhân hệ điều hành Linux 2 1.1.1. Lịch sử nhân hệ điều hành Linux 2 1.1.2. Tổ chức của nhân hệ điều hành Linux 3 1.1.3. Tổ chức thư mục 5 1.2. Hệ điều hành nhúng uClinux 7 1.2.1. Quá trình phát triển hệ điều hành nhúng uClinux 7 1.2.2. Kiến trúc hệ điều hành uClinux 8 1.2.3. Các thư viện sử dụng để phát triển hệ điều hành uClinux 9 1.2.4. Driver của các ngoại vi 9 1.2.5. Mã nguồn hệ điều hành uClinux 10 Chương 2 . Vi điều khiển S3C44B0X và kit phát triển 12 2.1. Vi điều khiển S3C44B0X 12 2.1.1. Các đặc điểm của vi điều S3C44B0X 12 2.1.2. Sơ đồ chân 16 2.1.3. Sơ đồ khối 17 2.1.4. Chức năng một số khối chính 18 2.2. Kit phát triển HT44B0 33 Phần B : Thực nghiệm 36 Chương 3 . Biên dịch mã nguồn uClinux và xây dựng ứng dụng 36 3.1. Biên dịch mã nguồn hệ điều hành uClinux 36 3.1.1. Môi trường và các công cụ cần để biên dịch 36 3.1.2. Lưu đồ quá trình biên dịch và các bước tiến hành 36 3.2. Nhúng hệ điều hành vào vi điều khiển 42 3.2.1. Thiết lập giao tiếp giữa kit và máy tính 42 3.2.1. Đưa file ảnh hệ điều hành vào vi điều khiển 44 3.3. Xây dựng ứng dụng 49 Kết luận 53 Các tài liệu tham khảo 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY