Đề tài Ứng dụng gis và ales đánh giá thích nghi cây mía tại tỉnh Long An

Nghiên cứu này đã xác định khu vực thích nghi trồng mía trên địa bàn tỉnh Long An sử dụng cách tiếp cận tích hợp ALES và GIS. Các tính chất đất đai được quan tâm đánh giá bao gồm loại đất, tầng dày của đất, khả năng tưới và lượng mưa. Theo đó, cây mía tại tỉnh Long An phù hợp nhất với đất phù sa, tầng dày lớn hơn 100 cm, khả năng tưới nhờ nuớc trời hoặc có tưới, lượng mưa trong khoảng 1500 – 2500 mm. Kết quả cho thấy trên diện tích được đánh giá là 431.891,73 ha, chỉ có 0,01% diện tích có mức thích nghi cao. Khu vực ứng với mức thích nghi trung bình, kém và không thích nghi chiếm tỉ lệ lần lượt là 20,75%, 17,46% và 61,78%. Sau khi chồng lớp với bản đồ sử dụng đất năm 2005, nghiên cứu đề xuất diện tích thích hợp cho trồng mía trên địa bàn tỉnh Long An vào khoảng 61.040,79 ha, phân bố ở Tp. Tân An và 11 trong tổng số 13 huyện (ngoại trừ 2 huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng). Với quả này, có thể là thông tin tham khảo hữu ích hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY