Đề tài Ứng dụng công nghệ enzyme vào xử lý ô nhiễm môi trường

MỤC LỤC I.Đặt vấn đề II. Tổng quan 1. Khái niệm ôi nhiễm môi trường 2. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại việt nam 3. Cơ sở của việc ứng dụng công nghệ Enzyme III. Ứng dụng của các Enzyme trong xử lí môi trường 1. Enzyme Oxidoreductase 2. Các enzyme Hydrolase trong xử lý môi trường 3. Các lớp enzyme khác Một số thông tin mới Đề xuất phương pháp xử lý IV kết luận I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, tốc độ ô nhiễm môi trường đang gia tăng do đó cần phải thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đối với việc thải các chất thải vào môi trường.Các phương pháp hóa học và sinh học thông thường ngày càng khó đạt được mức độ cần thết để loai bỏ các chất ô nhiễm này. Do đó, cần phải triển khai những phương pháp xử lí nhanh hơn, rẻ hơn, đáng tin cậy hơn và với những dụng cụ đơn giản hơn so với những hệ thống xử lí hiện hành. Nhiều nghiên cứa đã chứng minh được Enzym có nhiều khả năng và triển vọng giải quyết vấn đề nêu trên trong giám định và xử lí ô nhiễm môi trường. Hầu hết các quy trình xử lí rác thải đều sử dụng một trong hai phương pháp hóa lý hoặc sinh học hoặc kết hợp.Phương pháp xử lí bằng Enzym là trung gian giữa hai phương pháp truyền thống , nó bao gồm các phương trình hóa học trên cơ sở hoạt động của các chất xúc tác cơ bản là chất sinh học. Enzym có thể hoạt động trên các chất ô nhiễm đặc biệt khó xử lí để loại chúng băng cách kết tủa hoặc chuyển chúng thành dạng khác.Ngoài ra chúng có thể làm thay đổi các đặc tính của chất thải đưa chúng về dạng rễ xử lí hoặc chuyển thành các sản phẩm có giá trị hơn. Phương pháp xử lí bằng Enzym so với các phương pháp thông thường có những ưu điểm sau :được áp dụng với những chất sinh học khó xử lí, tác dụng cả ở vùng nồng độ chất ô nhiễm môi trường cao, một số Enzym riêng biệt có tác dụng trên phạm vi rộng PH, nhiệt độ và độ mặn, không gây ra những biến đổi bất thường, không gây ra các cản trở phá vỡ cân bằng sinh thái. Cho tới nay, người ta đã biết được khoảng 3000 Enzym , tất cả đều được gọi tên và xếp vào hệ thống phân loại gồm 6 lớp trong đó còn các lớp phụ, nhóm.Các chất độc hại trong môi trường thường là các chaatsb hữu cơ có vòng thơm như các hợp chất phenol, amin vòng hoặc các hợp chất phospho.Để đạt được mục đích xử lí môi trường cần phải phá hủy hoặc loai bỏ các chất độc nêu trên.Các Enzyme phẩn ứng oxi hóa khử thuộc lớp 1(oxidoreductase) và các Enzyme xúc tác phản ứng thủy phân thuộc lớp 3(hidrolase) có vai trò tích cực trong việc này. Với mục đích tìm hiểu rõ hơn về ứng dụng công nghệ Enzyme trong xử lý môi trường chúng em thực hiện bài thảo luận : “Ứng dụng công nghệ enzyme vào xử lý ô nhiễm môi trường”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY