Đề tài Tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Nội dung 3 Phần I: Một số Lý luận cơ bản về lãi suất 3 I. Một số khái niệm về lãi suất 3 II. Vai trò của lãi suất 4 2.1. Lãi suất tác động tới sự phân bổ các nguồn lực 4 2.2. Lãi suất với lạm phát 5 2.3. Lãi suất tác động tới tiêu dùng và tiết kiệm 5 2.4. Lãi suất tác động đến đầu tư. 6 2.5. Lãi suất tác động tới tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu 6 Phần II: Quá trình tiến tới tự do hoá LS ở nước ta và cơ LSTT I. Cơ chế điều hành lãi suất ở Việt Nam trong thời gian qua: 8 II. Tính tất yếu của viêc chuyển sang một cơ chế lãi suất theo hướng thị trường : 10 III. Những thách thức đặt ra đối với việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận: 13 3.1. Thị trường tài chính Việt Nam vốn còn hết sức kém phát triển và lạc hậu so với các nước trong khu vực. 14 3.2. Cơ chế lãi suất thị trường hay lãi suất thoả thuận đòi hỏi một thông tin tương ứng. 15 3.3. Hệ thống NH Việt Nam còn nhiều yếu kém cũng là thách thức cho quá trình chuyển đổi sang lãi suất thị trường: 16 IV. Các giải pháp để lãi suất thoả thuận phát huy hiệu quả kinh tế. 4.1. Lành mạnh hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NH Việt Nam 20 4.2. Xây dựng các quy chế giám sát TC đối với nền KT. 21 4.3 Sự hiện diện đầy dủ các công cụ giám sát của chính sách tiền tệ là rất cần thiết. 21 4.4 Cũng cố vai trò của Hiệp hội NH, tránh tình trạng các NHTM cạnh tranh không lành mạnh thông qua lãi suất. 21 Kết Luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY