Đề tài Truyền thông cổ động trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Mimosa

MỤC LỤC Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG1 I. QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG.1 1. Khái niệm1 2. Nội dung của quá trình truyền thông. 2 II. CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CÓ HIỆU QUẢ3 1. Nhận diện công chúng mục tiêu. 3 2. Xác định mục tiêu truyền thông. 4 3. Soạn thảo thông điệp. 6 4. Chọn lựa phương tiện truyền thông.8 5. Thiết lập ngân sách và phối hợp cổ động.9 *1. Phương pháp tùy theo khả năng.9 *2. Phương pháp tỉ lệ phần trăm theo doanh thu. 10 *3. Phương pháp cân bằng cạnh tranh. 10 *4. Phương pháp căn cứ mục tiêu và công việc.11 6. Thiết lập phối hợp cổ động.11 *1. Đặc điểm của các công cụ cổ động. 11 *2.Các yếu tố quyết định sự thay đổi của hệ thống truyền thông cổ động. 13 7. Đánh giá kết quả cổ động. 17 Phần 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY18 TNHHTM VÀ DV HIỀN HẬU18 THỰC TRẠNG KINH DOANH18 CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA18 A. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY18 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA.18 II. VỊ TRÍ CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA :19 III. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH SẠN19 1. Các đặc điểm cơ bản. 19 2. Sản phẩm của khách sạn.20 3. Đối tượng phục vụ của khách sạn.21 IV. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA:21 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn.21 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy khách sạn Mimosa:21 *1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại khách sạn. 21 *2. Chức năng của từng bộ phận trong khách sạn :22 3. Nguồn khách của khách sạn :23 4. Các loại hình dịch vụ trong khách sạn Mimosa.24 5. Chức năng nhiệm vụ của khách sạn Mimosa :24 B.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA25 I.PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.25 II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA:27 III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING.30 1. Chính sách sản phẩm.30 2. Chính sách giá.30 3. Chính sách phân phối:31 4. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG.31 MỤC ĐÍCH34 NỘI DUNG34 c) Quan hệ công chúng. 35 5.Coi trọng sự hợp tác trong hoạt động Marketing :35 Phần 3. 37 MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 37 NÂNG CAO KHẢ NĂNG37 TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG37 THU HÚT NGUỒN KHÁCH37 TẠI KHÁCH SẠN MIMOSA37 A. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN MIMOSA.37 I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.37 1. Môi trường vĩ mô. 37 2. Môi trường vi mô.40 II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÊN TRONG.42 1. Cơ hội thị trường. 42 2. Nguy cơ đe dọa và đối thủ cạnh tranh.42 3. Điểm mạnh của doanh nghiệp.44 4. Điểm yếu của doanh nghiệp.44 II. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.45 III. GIÃI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG.46 1. Định dạng khách hàng mục tiêu:46 2. Xác định thời vụ truyền thông cổ động:46 3. Xác định mục tiêu truyền thông. 48 4. Thiết kế thông điệp truyền thông. 49 *1. Nội dung thông điệp. 49 *2. Cấu trúc thông điệp. 50 *3. Hình thức thông điệp. 50 *4. Chọn lựa phương tiện truyền thông. 50 Kênh truyền thông trực tiếp. 51 *5. Nguồn thông điệp. 51 5. Lập kế hoạch ngân sách truyền thông – cổ động.52 6. Quyết định hệ thống cổ động.53 *1. QUẢNG CÁO53 - Lựa chọn phương tiện quảng cáo. 54 *2. KHUYẾN MÃI. 56 KHUYẾN MÃI VÀO NHỮNG NGÀY LỄ LỚN HAY CÁC SỰ KIỆN59 *3. QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG.61 7. Đánh giá kết quả của quá trình truyền thông cổ động.61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY