Đề tài Truyền hình cáp và các ứng dụng về truyền hình cáp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUẢN VỀ TRUYỀN HÌNH CÁP 7 1.1. Tổng quan về truyền hình cáp. 7 1.1.1. Hệ thống thiết bị trung tâm. 7 1.1.2. Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp. 7 1.1.3. Thiết bị tại nhà thuê bao. 8 1.2. Vị trí các mạng truyền hình cáp và xu hướng phát triển. 8 1.3. Tình hình phát triển truyền hình cáp trên thế giới và trong khu vực. 11 1.3.1. Truyền hình cáp hữu tuyến tại Bắc Mỹ. 11 1.3.2. Truyền hình cáp tại một số thành phố lớn của Mỹ. 11 1.3.3. Truyền hình cáp tại khu vực Châu Âu. 12 1.3.4. Truyền hình cáp tại Thụy Điển. 12 1.3.5. Truyền hình cáp tại Châu Á. 13 1.3.6. Truyền hình cáp tại Trung Quốc. 13 1.3.7. Truyền hình cáp tại Indonesia. 14 1.4. Các công nghệ truy nhập cạnh tranh. 14 1.4.1. Công nghệ ADSL. 14 1.4.2. Fiber - In - The - Loop. 17 1.4.3. Vệ tinh quảng bá trực tiếp DBS. 18 1.4.4. Dịch vụ phân phối đa điểm đa kênh (MMDS). 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP 21 2.1. Nguyên lý truyền hình màu. 21 2.1.1. Hệ thống máy phát truyền hình màu 21 2.1.2. Các khái niệm cơ bản về màu sắc và tín hiệu màu. 23 2.1.2.1. Ba màu cơ bản. 23 2.1.2.2. Ba yếu tố xác định màu. 23 2.1.2.3. Tín hiệu chói EY. 23 2.1.2.4. Các tín hiệu màu. 23 2.1.2.5. Lựa chọn tín hiệu màu để truyền. 24 2.1.2.6. Cài phổ tần tín hiệu màu vào tín hiệu chói. 24 2.1.2.7. Bộ tạo mãu màu của các hệ màu: 26 2.2. Truyền hình số qua mạng cáp. 26 2.2.1. Sơ đồ hệ thống phát truyền hình số qua mạng cáp. 26 2.2.2. Truyền hình số qua mạng cáp theo tiêu chuẩn DVB-C. 27 2.2.1. Cấu trúc khung dòng truyền tải. 28 2.2.2.2. Mã hoá kênh truyền. 29 CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC MẠNG HFC 37 3.1. Các mô hình kiến trúc mạng. 37 3.1.1. Kiến trúc mạng CATV truyền thống. 37 3.1.2. Kiến trúc mạng HFC. 40 3.1.2.1. Các đặc điểm cơ bản mạng HFC. 40 3.1.2.2. Ưu và nhược điểm của mạng HFC. 42 3.1.3. Kiến trúc mạng HFPC. 43 3.2. Các thành phần hệ thống. 44 3.2.1. Cáp sợi quang. 45 3.2.1.1. Cấu tạo. 45 3.2.1.2. Các đặc tính của sợi quang. 45 3.2.2. Cáp đồng trục 48 3.2.2.1. Cấu tạo. 48 3.2.2.2. Các thông số của cáp đồng trục. 49 3.2.3. Các bộ khuếch đại RF. 49 3.2.3.1. Đặc điểm các bộ khuếch đại. 49 3.2.3.2. CNR của bộ khuếch đại đơn và nhiều bộ khuếch đại nối tiếp. 53 3.2.4. Bộ chia và rẽ tín hiệu 54 3.3. Các mạng truy nhập HFC 2 chiều. 55 3.3.1. Các công nghệ thúc đẩy. 55 3.3.1.1. Set- Top - Box (STB) 56 3.3.1.2. Thoại IP (VolP) 58 3.3.1.3. Modem cáp (Cable modem) 58 3.3.2. Đặc điểm của truyền dẫn đường lên trong truyền hình cáp 2 chiều. 59 3.3.2.1. Các nguồn nhiễu đường lên: 59 3.3.2.2. Lọc nhiễu đường lên. 59 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP HỮU TUYẾN CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI 61 4.1. Sự cần thiết phải xây dựng một mạng truyền hình cáp hữu tuyến cho Hà Nội. 61 4.1.1. Thực trạng truyền hình tại Hà Nội. 61 4.1.2. Sự cần thiết phải đầu tư. 63 4.2. Phương pháp thiết bị hệ thống mạng truyền hình cáp. 63 4.2.1. Lựa chọn cấu hình mạng. 63 4.2.1.1. Mạng con truyền dẫn 64 4.2.1.2. Mạng con phân phối. 66 4.2.1.3. Mạng con truy nhập. 67 4.2.1.4. Nhận xét. 69 4.2.2. Phân bố dải tần tín hiệu trên mạng truyền hình cáp hữu tuyến, 71 4.2.3. Tính toán cự ly tối đa của đường truyền quang. 72 4.2.4. Tính toán kích thước node quang theo yêu cầu. 73 4.3. Thiết kế hệ thống mạng cho Hà Nội. 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY