Đề tài Truy nhập gói đường lên tốc độ số liệu cao trong lộ trình phát triển của 3GPP LTE

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN 3G LÊN 4G 1.1. QUÁ TRÌNH TIÊU CHUẨN HÓA WCDMA/HSPA TRONG 3GPP 1.1.1. Chuẩn hóa trong 3GPP 1.1.2. Phát triển tăng cường HSPA (HSDPA và HSUPA) 1.2. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LTE (Long Term Evolution) 1.3. IMT – Adv VÀ LỘ TRÌNH TỚI 4G 1.4. TỔNG QUAN TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO (HSPA) 1.4.1. Mở đầu 1.4.2. Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA cho số liệu người sử dụng 1.5. TỔNG QUAN LTE 1.5.1.Tốc độ số liệu đỉnh 1.5.2. Thông lượng số liệu 1.5.3. Hiệu suất phổ tần 1.5.4. Hỗ trợ di động 1.5.5.Vùng phủ 1.5.6.MBMS tăng cường 1.5.7.Kiến trúc và quá trình chuyển đổi Chương 2: CÁC CÔNG NGHỆ CƠ BẢN CỦA 3GPP LTE 2.1. TRUYỀN DẪN ĐA TRUY NHẬP CỦA LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN 3G LÊN 4G CỦA 3GPP LTE 2.1.1.Mở đầu 2.1.2. Nghiên cứu hoạt động của OFDM 2.1.3. Mã hóa kênh và phân tập tần số trong truyền dẫn OFDM 2.1.4. Chọn các thông số của OFDM cơ sở 2.1.5. Sử dụng OFDM để ghép kênh và đa truy nhập 2.1.6. Sử dụng đa truy nhập phân chia theo tần số sóng mang (SC - FDMA) 2.2. TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC LẬP BIỂU, THÍCH ỨNG ĐƯỜNG DẪN VÀ PHÁT LẠI TIÊN TIẾN 2.1.1.Vấn đề lập biểu phụ thuộc kênh 2.1.2.Các sơ đồ phát lại tự động linh hoạt 2.3.KỸ THUẬT ĐA ANTEN VỚI LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN 3G LÊN 4G 2.3.1.Các đặc trưng cơ bản của cấu hình đa anten 2.3.2.Đa anten thu 2.3.3.Đa anten phát Chương 3: TRUY NHẬP GÓI ĐƯỜNG LÊN TỐC ĐỘ CAO (HSUPA) 3.1. TỔNG QUAN VỀ HSUPA 3.1.1.Một số điểm khác biệt chủ yếu giữa HSUPA và HSDPA 3.1.2. Lập biểu cho HSUPA 3.1.3. HARQ với kết hợp mềm trên HSUPA 3.1.4. Kiến trúc mạng được lập cấu hình E-DCH (và HS-DSCH) 3.2. KÊNH RIÊNG TĂNG CƯỜNG (E-DCH) TRONG HSUPA 3.2.1. E-DCH và các kênh báo hiệu 3.2.2.Điều khiển công suất trong E-DCH 3.2.3.Điều khiển tài nguyên cho E-DCH 3.3. LẬP BIỂU TRONG HSUPA 3.3.1.Chương trình khung lập biểu đối với HSUPA 3.3.2.Thông tin lập biểu trong HSUPA 3.4. HARQ VỚI KẾT HỢP MỀM TRONG HSUPA 3.4.1.Tổng quan hoạt động HARQ trong HSUPA 3.4.2. Quá trình xử lý HARQ tại lớp vật lý của HSUPA 3.4.3. Vì sao phải sử dụng hai độ dài TTI ? 3.5. BÁO HIỆU ĐIỀU KHIỂN TRONG HSUPA 3.5.1.Kênh vật lý dành riêng E-HICH 3.5.2. Kênh vật lý mang các cho phép tuyệt đối (E-RGCH) 3.6. THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG LỚP VẬT LÝ 3.6.1. Thủ tục hoạt động lớp vật lý cho giao thức HARQ 3.6.2. Thủ tục lớp vật lý cho HARQ và chuyển giao mềm KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY