Đề tài Trình bày tít trang nhất trên báo in

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục tiêu * Nhiệm vụ 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng 3.2. Phạm vi nghiên cứu 4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lí luận 4.2. phương pháp nghiên cứu * Khi khảo sát * Một số lưu ý NỘI DUNG Chương 1: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍT TRÊN BÁO IN 1. Vai trò của tít báo nói chung và tít trên trang nhất nói riêng trong việc truyền tải thông tin 1.1 Định nghĩa tít 1.2. Chức năng của tít báo 1.3. Đặc điểm của tít báo 1.4. Vai trò của tít trên trang nhất 2. Những vấn đề chung về layout 2.1. Một vài yếu tố trong maket báo 2.1.1. Chữ 2.1.1.1. Một số lưu ý với kiểu chữ được sử dụng 2.1.2. Trang nhất của tờ báo: ( Front page) 2.1.3. Nguyên tắc trình bày báo in Tiểu kết Chương 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRÊN TÍT TRANG NHẤT CỦA HAI TỜ BÁO: TIỀN PHONG VÀ SVVN 1. Giới thiệu sơ lược về Tiền Phong và Sinh Viên Việt Nam 1.1. Sinh Viên Việt Nam 1.2. Tiền Phong 1.3. Lý do khảo sát 1.4. Mục đích khảo sát 1.5. Nguyên tắc khảo sát 2. Kết quả khảo sát 2.1. Bảng khảo sát về số tít, và số chữ tít trang nhất của 60 số báo 2.2. Cách trình bày tít trang nhất của Sinh viên Việt Nam 2.3. Cách trình bày tít của Tiền phong Chương 3: NHẬN XÉT ƯU & NHƯỢC ĐIỂM VỀ CÁCH TRÌNH BÀY TÍT TRANG NHẤT CỦA HAI TỜ BÁO 1. Những ưu điểm 1.1. Ưu điểm về cách trình bày tít trang nhất của Sinh viên Việt Nam 1.2. Ưu điểm về cách trình bày tít của Tiền phong 2. Những nhược điểm 2.1. Nhược điểm về cách trình bày tít của Sinh viên Việt Nam 2.2. Nhược điểm của trình bày tít trang nhất trên Tiền Phong 3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ cách tình bày tít trang nhất của hai trang báo Tiểu kết KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY